Huis kopen? Dat is in één jaar tijd meer dan twee keer zo duur geworden

Publicatiedatum: 7 juli 2022

Home > Raisin Insights > Huizen zijn duurder geworden

Zelfs de hoge inflatie, angst voor een recessie, oorlog in Oekraïne en wereldwijde problemen in de toeleveringsketen kunnen de vreugde op de woningmarkt niet drukken. Althans, de vreugde van makelaars en huizenverkopers. Gisteren werd bekend dat de verkoopprijzen in het tweede kwartaal van 2022 opnieuw gestegen zijn: +10,6% ten opzichte van de prijzen in dezelfde periode in 2021.

Hogere prijzen, veel hogere hypotheekrentes. Het lijkt voor veel Nederlanders bijna niet meer op te hoesten om een huis te kopen. Maar hoe zit het nu eigenlijk echt – is het in de praktijk moeilijker geworden om een woning te financieren? Onderzoek van spaarplatform Raisin.nl wijst uit dat de rentelasten ongekend hard stijgen.

Drie factoren: verkoopprijs, hypotheekrente, besteedbaar inkomen

Om te berekenen hoe groot de financieringslast is van een hypotheek, kijken we naar drie primaire factoren. Allereerst de gemiddelde verkoopprijs van woningen. Vervolgens bepalen we de maandelijkse rentelasten hierop aan de hand van de gemiddelde hypotheekrente (met een rente van 10 jaar vast). De financieringslast definiëren we als de mate waarin de maandelijkse hypotheekrentelast drukt op het gemiddelde Nederlandse huishoudboekje.

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze drie factoren in de afgelopen vijf jaar weergegeven. Omdat we kijken naar de verhouding tussen besteedbaar inkomen en rentelasten, vindt er geen correctie voor inflatie plaats.

Jaartal
Gemiddelde verkoopprijs woning
Gemiddelde langlopende hypotheekrente (10 jaar vast)
Gemiddeld besteedbaar inkomen huishoudens
2017
€ 263.295
2,72%
€ 41.600
2018
€ 287.267
2,79%
€ 42.500
2019
€ 307.978
2,71%
€ 45.700
2020
€ 334.488
1,99%
€ 46.800
2021
€ 386.714
1,76%
€ 47.000*
juli 2022**
€ 448.000
3,33%**
€ 48.000***

* schatting a.d.h.v. CBS-gegevens van 2020
** gemiddelde rente, bron: De Hypotheker
*** gegevens van 2021 met correctie van 2%

Relatieve rentelasten bijna verdubbeld
in een jaar tijd

Een vergelijking van de gemiddelde maandelijkse hypotheekrentelasten (bij 100% financiering van de koopprijs) als percentage van het besteedbare inkomen per huishouden laat zien: deze maand moet een gemiddeld gezin maar liefst 31% van het besteedbaar inkomen uitgeven voor de rentelasten op een gemiddelde woning. De gemiddelde maandelijkse rentelasten bedragen ondertussen € 1243. Saillant detail: in januari 2021 waren deze kosten nog € 567.

Van 2017 tot 2021 bleven de maandelijkse rentelasten zowel absoluut als relatief vrijwel gelijk. Vanaf het begin van dit jaar gaat het plotseling hard: de rentes zijn bijna dubbel zo hoog als in 2021, en ook de huizenprijzen zijn verder doorgestegen. Met rentelasten van 31,1% van het besteedbaar inkomen zijn we weer bijna terug op het niveau van 1997.

Jaartal
Gemiddelde maandelijkse rentelasten
Rentelasten als percentage van besteedbaar inkomen
2017
€ 596
17,2%
2018
€ 668
18,9%
2019
€ 696
18,3%
2020
€ 555
14,2%
2021
€ 567
14,5%
juli 2022
€ 1243
31,1%

Huidige situatie historisch gezien nog niet uitzonderlijk

Rentelasten van bijna een-derde van het besteedbaar inkomen zijn niet onbekend in de recente geschiedenis. In de onderstaande tabellen plaatsen we de nieuwste cijfers in een historisch perspectief:

Jaartal
Gemiddelde verkoopprijs woning
Gemiddelde langlopende hypotheekrente (10 jaar vast)
Gemiddeld besteedbaar inkomen huishoudens
1997
€ 113.163
6,2%
€ 22.000
2002
€ 199.752
6,0%
€ 28.300
2007
€ 248.325
4,75%
€ 32.600
2012
€ 226.661
4,77%
€ 36.800
Juli 2022
€ 448.000
3,33%*
€ 48.000**

* gemiddelde rente, bron: De Hypotheker
** gegevens van 2021 met correctie van 2%

Jaartal
Gemiddelde maandelijkse rentelasten
Rentelasten als percentage van besteedbaar inkomen
1997
€ 585
31,9%
2002
€ 999
42,4%
2007
€ 983
36,2%
2012
€ 901
29,4%
Juli 2022
€ 1243
31,1%

Eelco Habets, algemeen directeur Raisin.nl:

“Als spaarplatform verheugt Raisin.nl zich op de voorzichtige stijging van de rentes die we momenteel doormaken, maar een stijging heeft ook een keerzijde. Als de hypotheekrentes inderdaad weer aantrekken tot het niveau van tien jaar geleden (rond de 4,75%), stijgen bij de huidige verkoopprijzen van woningen de gemiddelde rentelasten per maand naar € 1750.”

“Dit zou betekenen dat het gemiddelde gezin bij het afsluiten en oversluiten van een hypotheek of bij een variabele hypotheekrente wederom rond de 40% van hun besteedbaar inkomen kwijt zou zijn aan de rente alleen. Hier komen dan nog de extra kosten voor de aankoop, variabele kosten en de verplicht aflossing bij. Dit zullen slechts weinig gezinnen op kunnen brengen, zeker nu ook veel andere zaken in het leven flink duurder worden. Als de verkoopprijzen vervolgens dalen, wat zelfs bij stijgende hypotheekrentes overigens nog niet in de lijn der verwachting ligt, kunnen (nieuwe) huiseigenaren onder water komen te staan.”

Methodologie

De gemiddelde verkoopprijzen worden door het CBS bijgehouden. De openbaar toegankelijke statistieken van CBS Statline werden gebruikt. Gekozen is voor de verkoopprijzen en niet voor WOZ-waarde, omdat dit aan de ene kant een betere afspiegeling geeft van de daadwerkelijke aankoopkosten, en omdat de WOZ-waarde voorheen niet jaarlijks bijgewerkt werd.

Bij het bepalen van de gemiddelde hypotheekrente werd gekeken naar de rente op een hypotheek 10 jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hiervoor werd informatie van De Nederlandsche Bank gebruikt.

Ook het besteedbaar inkomen van huishoudens wordt door het CBS bijgehouden. Voor de gegevens vanaf 2011 werd Statline als bron gebruikt. Voor de gegevens tot 2011 is de bron het CBS-rapport ‘Welvaart in Nederland’ uit 2016.

Over Raisin

Raisin is opgericht in 2012 en is marktleider in internationaal sparen. De fintech biedt een open banking-infrastructuur die spaarders en banken verbindt. Spaarders profiteren van meer productkeuze, klantgerichte financiële dienstverleners gebruiken het om hun klanten spaarproducten te bieden en het verschaft (spaar)banken eenvoudiger toegang tot financiering in de vorm van spaargeld.

De diensten van Raisin zijn beschikbaar voor spaarders en beleggers in Europa en de Verenigde Staten. In Nederland biedt Raisin.nl deposito- en spaarrekeningen aan van uitsluitend banken uit de EU. Het spaargeld van klanten wordt zodoende beschermd door de nationale depositogarantiestelsels binnen Europa. Raisin heeft een vergunning voor het bemiddelen in spaarrekeningen van de Autoriteit Financiële Markten.

Raisin werkt samen met ongeveer 400 banken en financiële dienstverleners uit meer dan 30 landen. De fintech bedient ruim 750.000 directe klanten en heeft kantoren in negen steden waaronder Berlijn, Parijs, Londen en New York. Raisin wordt gesteund door gerenommeerde investeerders zoals Deutsche Bank, Goldman Sachs en Paypal Ventures.