Spaarders hebben de keuze: geld verliezen of tot 4,9% aan reëel rendement in de komende drie jaar

Publicatiedatum: 5 juli 2023

Home > Raisin Insights > Real interest inflation forecast

  • De voorlopige inflatie voor de afgelopen maand bedroeg nog 5,7%, maar naar verwachting daalt de inflatie binnen twee jaar naar ‘slechts’ 2,5%

  • Nederlanders spaarders die hun geld nu voor drie jaar vastzetten ontvangen 12,60% aan rente aan het einde van de looptijd

  • Voor het eerst sinds 2017 ligt voor spaarders weer reële vermogensopbouw in het verschiet, tot 4,9%

Renteverhogingen: twee vliegen in één klap voor spaarders

De inflatie daalde afgelopen maand naar 5,7% maar blijft daarmee ver boven de streefwaarde van 2%. Afgelopen maand publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) de inflatieverwachtingen voor de komende jaren. Wat blijkt: In 2024 zakt de inflatie naar 3,7% en in 2025 valt de geschatte inflatie van 2,5% nog maar net boven de streefwaarde van 2%.

Deze lagere inflatie is voor een groot deel te danken aan de renteverhogingen die de Europese Centrale Bank (ECB) doorgevoerd heeft. Deze verhogingen komen spaarders op twee manieren ten goede. Niet alleen zijn de rentes in het afgelopen jaar flink gestegen — slechts anderhalf jaar geleden waren negatieve rentes nog een heet hangijzer — ook maakt minder geldontwaarding sparen aantrekkelijker.

Het spaarrendement minus de verwachte inflatie wordt ook wel de reële rente genoemd. Een berekening van Raisin Nederland laat zien dat spaarders in de komende jaren voor het eerst weer zwarte cijfers kunnen boeken. Mits ze een deel van hun spaargeld vastzetten en niet op vrij opneembare spaarrekeningen met een relatief lage rente laten staan.

Analyse toont aan: 4,9% aan reële rente mogelijk tot 2026

Verwachte reële rente 2023—2026

Begin juli
Verwachte jaarlijkse inflatie (juni-juli)*
Reële rente
Vermogensopbouw op € 10.000, met inflatiecorrectie***
2024
1,85%**
2,35%
€ 231 (+2,3%)
2025
3,10%
1,10%
€ 323 (+3,2%)
2026
2,25%
1,95%
€ 487 (+4,9%)

*Inflatiecijfers voor 2023 gebaseerd op de voorlopige cijfers van het CBS voor juni 2023; bron: 2024 en 2025 DNB; bron 2026: OECD. Tabel en berekeningen: Raisin Nederland
**Lagere inflatie juli op juli verklaard door bijzonder hoge inflatie H2 2022
***Zonder rente op rente

Cijfers van DNB laten zien dat depositosparen aan een bescheiden opmars bezig is. Desalniettemin liggen voor iedere euro die Nederlanders op een depositorekening parkeren, bijna zes euro’s op vrij opneembare spaarrekeningen. Dit is problematisch, gezien de enorme renteverschillen tussen de twee spaarvormen.

Ter illustratie: de hoogste rente die spaarders thans op een vrij opneembare spaarrekening kunnen ontvangen is 2,75%, bij het Italiaanse Banca Progetto. De Nederlandse Anadolubank biedt 2,10%. Zetten spaarders dit geld vast, zelfs voor maar één jaar, dan loopt dit bedrag al op tot 4,00% bij dezelfde Banca Progetto of Rietumu Bank uit Letland; in Nederland biedt Anadolubank ook de hoogste rente op één jaar vast (3,20%). De zekerheid van drie jaar vaste rente levert bij Banca Progetto 4,20% rente op jaarbasis op.

Vrij opneembaar sparen: gemak kost Nederlanders veel geld

Eelco Habets van Raisin Nederland geeft spaarders het volgende advies mee:

“Spaarders die de inflatie ook in de komende jaren op willen vangen, komen niet om depositosparen heen. Nu de rentes al flink gestegen zijn en eventuele verdere stijgingen waarschijnlijk van kleinere omvang zullen zijn, is langer vastzetten een verstandige optie. Op drie jaar vast ontvangen spaarders 4,20%; laten ze het geld op een vrij opneembare spaarrekening bij een grootbank staan, is het onwaarschijnlijk dat de totale rentebijschrijving in dezelfde periode boven de 5% uitkomt.”

Habets vervolgt:

“Nu de inflatie naar alle verwachting af zal zwakken in de komende jaren, is echte vermogensopbouw met sparen eindelijk weer mogelijk. Veel huishoudens kunnen een groot deel van hun spaargeld minstens een jaar missen. Ook op ons platform zien we dat geld vaak voor langere periodes op vrij opneembare spaarrekeningen blijft staan. Slimme spaarders knippen spaarbedragen op en shoppen rond. Bekend is dat ongeveer de helft van de Nederlanders hun spaargeld standaard op een laagrenderende vrij opneembare spaarrekening bij hun huisbank laat staan; dit komt alleen de (groot)banken ten goede, en kost spaarders ieder jaar miljarden aan misgelopen rente.”