RVU-regeling: Wat zijn de voor- en nadelen?

HomePensioen › RVU-regeling

Veel mensen zouden graag eerder stoppen met werken, vooral diegenen die fysiek en mentaal zware beroepen uitoefenen. Eerder stoppen met werken is mogelijk door gebruik te maken van het nieuwe vroegpensioen, ook wel RVU- regeling genoemd. Sinds 1 januari 2021 is er sprake van een RVU-vrijstelling. Wat is de RVU-regeling en wat houdt de vrijstelling in? Wat zijn de voor- en nadelen en wie kan er gebruik van maken van deze regeling? Raisin legt het uit.

Wat is de RVU- regeling?

RVU is een afkorting die staat voor Regeling voor Vervroegde Uittreding. Met deze regeling kan een werkgever een ontslagvergoeding voor vervroegde uittreding aanbieden aan een oudere werknemer. Deze vergoeding fungeert voor de periode tot aan het pensioen als een financiële overbrugging. Deze ontslagvergoeding wordt belast als een zogenaamde regeling voor vervroegde uittreding en is onderhevig aan een extra belastingheffing van 52%. Met deze extra heffing wil(de) de overheid de vervroegde uittreding van oudere werknemers ontmoedigen.

Wat is de RVU-vrijstelling?

De RVU-vrijstelling is een regeling die op 1 januari 2021 is ingevoerd en ervoor zorgt dat een werknemer een ontslagvergoeding voor vervroegde uittreding aan een oudere werknemer kan aanbieden zonder dat de extra belastingheffing of fiscale boetes betaald dienen te worden. Deze vrijstelling is een tijdelijke tegemoetkoming die tot 31 december 2025 van kracht blijft. Echter, deze regeling kan tot uiterlijk drie jaar na deze datum gelden – tot 31 december 2028 –  op voorwaarde dat dit schriftelijk is vastgesteld vóór 31 december 2025.

 

Wie kan gebruikmaken van de RVU-regeling en -vrijstelling?

De RVU-regeling is niet voor iedereen bedoeld. Naast dat de beschikbaarheid van deze regeling in de CAO moet zijn opgenomen, hangt het er ook vanaf in welke beroepsgroep je werkt. Doorgaans is deze regeling bedoeld voor werknemers in zware beroepen zoals de zorg, de bouw en het onderwijs.

 

Voorwaarden

De bijkomende voorwaarden voor de RVU-regeling en -vrijstelling zijn de volgende:

  • de RVU regeling is alleen beschikbaar voor werknemers die binnen 36 maanden – oftewel drie jaar- de AOW leeftijd bereiken
  • de ontslagvergoeding kan uitsluitend worden gebruikt als aanvulling van het inkomen tot aan de pensioendatum
  • In 2024 mag de maandelijkse uitkering niet hoger zijn dan € 2182 per maand

Je kunt de vergoeding als één bedrag eenmalig uitgekeerd krijgen in plaats van een maandelijkse uitkering. In het geval van een eenmalige uitkering wordt het bedrag progressief belast in box 1 van de belastingopgave.

Voor- en nadelen RVU-regeling

Naast voorwaarden kent de Regeling voor Vervroegde Uittreding ook een aantal voor- en nadelen. Hieronder doen we deze voor- en nadelen van de RVU-regeling uit de doeken.

Voordelen RVU-regeling

Het grote voordeel van de Regeling voor Vervroegde Uittreding is dat oudere werknemers met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Zoals hierboven vermeld kan dat maximaal 36 maanden vóór het bereiken van de AOW-leeftijd. Dankzij de RVU-vrijstelling, die sinds januari 2021 van kracht is, hoeft er over dit vervroegd pensioen géén extra belasting betaald te worden.

 

Nadelen RVU-regeling

En zijn verschillende nadelen verbonden aan de RVU-regeling en -vrijstelling. Deze zijn als volgt:

  1. Overschrijding maximale bedrag

Zolang men gebruik kan maken van de Regeling voor Vervroegde Uittreding en de RVU-vrijstelling van kracht is, dan is er tot het maximale maandelijkse bedrag van € 2182 geen extra belasting verschuldigd. Wordt dit bedrag echter overschreden, dan dien je over het bedrag dat boven het maximum uitkomt 52% belasting te betalen.

2. Overschrijding uitkeringsperiode

Ook als de RVU-regeling eerder dan de maximale 36 maanden ingaat, dan dien je over deze eerder uitgekeerde termijnen een belasting van 52% te betalen.

3. Beperkingen voor recht op WW-uitkering

Indien je gebruik maakt van de RVU-regeling, is het minder eenvoudig om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. De criteria voor een WW-uitkering zijn onder andere een niet-verwijtbare werkloosheid en een beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Deze criteria staan in tegenstelling tot de RVU-regeling, aangezien gebruikmaking van deze regeling vrijwillig is en je door de vervroegde uittreding niet langer beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.

Indien men wel recht heeft op een WW-uitkering terwijl men van de RVU-regeling gebruik maakt, dan leidt de RVU-uitkering tot een korting op de WW. Indien de RVU als een eenmalig bedrag wordt uitgekeerd, dan wordt je WW-uitkering eenmalig voor een maand gekort. In principe doet de overheid haar best om het recht op WW terwijl men een RVU-uitkering geniet te voorkomen.

4. Geen verdere pensioenopbouw

De RVU-regeling is van invloed op de pensioenopbouw. Anders dan bij een WW-uitkering, dat een loongerelateerde uitkering is, stopt zodra je een RVU-uitkering ontvangt je pensioenopbouw. Omdat in veel gevallen het recht op een WW-uitkering vervalt wanneer men gebruikmaakt van de RVU-regeling, wordt de pensioenopbouw niet verder voortgezet. Hierdoor valt het totale pensioenbedrag waarschijnlijk lager uit dan als je niet met vroegpensioen zou gaan.

5. Relatief veel belasting bij eenmalige RVU-uitkering

Een eenmalige uitkering is ongunstig voor werknemers die in de laatste jaren tot de AOW-leeftijd niet of nauwelijks zullen verdienen, omdat er dan relatief veel belasting betaald dient te worden.

6. Vervallen van toeslagen

Ook kan bij een eenmalige uitkering het jaarlijks inkomen dermate hoog uitvallen dat drempels voor bepaalde toeslagen worden overschreden waardoor men niet langer in aanmerking komt voor deze toeslagen.

7. RVU-uitkering vaak niet toereikend

Het maximale maandelijkse bedrag dat onder de vrijstelling valt ligt een stuk lager dan het modale inkomen. Indien je modaal of bovenmodaal verdient en min of meer op dezelfde voet wilt kunnen leven als je met vervroegd pensioen gaat, is het waarschijnlijk dat de RVU-uitkering onvoldoende zal zijn, als je geen andere inkomsten hebt.

Bij een tekort zou de RVU-uitkering kunnen worden aangevuld met de vervroeging van een/het pensioen, zoals bijvoorbeeld een tijdelijk overbruggingspensioen. Dit overbruggingspensioen wordt betaald uit het totale pensioen dat tot dat moment is opgebouwd. Een deel van het pensioen wordt ingeruild voor een eerder en hoger tijdelijk pensioen dat boven op de RVU-uitkering komt en dit zal ten koste gaan van de hoogte van de pensioenuitkering vanaf de AOW-leeftijd. Deze zal dan lager uitvallen.

Spaar voor meer met Raisin

Als je een vroegpensioen overweegt, is het van belang dat je je goed laat informeren over de voor- en nadelen. Tevens is het van belang dat je voldoende aanvullend pensioen opbouwt. Dit kan door zelf voor je pensioen (bij) te sparen. Via Raisin kun je profiteren van aantrekkelijke rentes op deposito’s met verschillende looptijden.

Hoeveel pensioen nodig?
Hoeveel pensioen nodig?

Heb je een pensioengat? Om deze vraag te beantwoorden, moet je eerst weten hoeveel pensioen je op moet bouwen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Inflatie, rendement op rendement en rente op rente spelen een belangrijke rol in het berekenen van je pensioenbedrag. Volg ons stappenplan om te berekenen hoeveel jij nodig hebt.

Lees meer
Aanvullend pensioen
Aanvullend pensioen

Heb je niet genoeg pensioen uit AOW en loondienst? Dan wordt het tijd om na te denken over de derde pijler. Je aanvullende pensioen kun je zelf regelen. Met een lijfrente of banksparen. Of je regelt het helemaal zelf. Wanneer is het belangrijk om ook zelf in actie te komen? En wat is dan je beste optie? Vind een antwoord op je vragen.

Lees meer