AOW vakantiegeld (netto) in 2024

Home › SparenAOW vakantiegeld in 2024

Heb je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan heb je niet alleen recht op AOW, maar ook op vakantiegeld. Een fijn, financieel extraatje naast je maandelijkse AOW, dat ongetwijfeld goed van pas komt. Maar hoeveel vakantiegeld krijg je als AOW-gerechtigde? En wanneer kun je het vakantiegeld verwachten op je rekening? Raisin legt het uit.

In het kort
  • Als je AOW-gerechtigd bent, heb je jaarlijks ook recht op vakantiegeld. Dat is een vast bedrag per maand.

  • Je ontvangt je vakantiegeld als AOW-gerechtigde in mei

  • Alleenstaande AOW-gerechtigden ontvangen per 1 januari € 72,15 vakantiegeld netto per maand. Voor samenwonenden/gehuwden is dat € 51,54 netto per maand.*

AOW en vakantiegeld: hoe zit dat precies?

Als je vóór het bereiken van de AOW-leeftijd in loondienst hebt gewerkt, heb je waarschijnlijk elk jaar vakantiegeld ontvangen. Een werkgever is namelijk verplicht om werknemers vakantiegeld te betalen, óók als in de cao staat dat je geen recht hebt op vakantiegeld. Het is wettelijk vastgelegd dat elke werknemer minimaal 8% van het brutosalaris per jaar moet ontvangen aan vakantiegeld. Wanneer vakantiegeld wordt uitgekeerd, verschilt per bedrijf. Vaak is dat één keer per jaar, meestal in mei of juni.

Ook als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, heb je recht op vakantiegeld. Terwijl het vakantiegeld voor een werknemer in loondienst een percentage van het brutojaarsalaris is, is het vakantiegeld van een AOW-gerechtigde een vast bedrag.

Wanneer krijgen AOW’ers vakantiegeld in 2024?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert jaarlijks in mei vakantiegeld uit aan AOW-gerechtigden. In 2024 ontvang je je vakantiegeld op 23 mei, samen met je AOW-uitkering.

Hoeveel vakantiegeld krijg je als AOW-gerechtigde?

De AOW en het vakantiegeld voor AOW-gerechtigden is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Op 1 januari en 1 juli van elk nieuw jaar wordt bepaald wat het nieuwe minimumloon wordt. Ook de hoogte van de AOW en het bijbehorende vakantiegeld wordt daarom twee keer per jaar, op diezelfde data, vastgesteld.

Met ingang van 1 januari 2024 is het wettelijke minimumloon € 13,27 bruto per uur.  Het referentieminimumloon voor 2024 is € 2069,40 bruto per maand.

Het bruto minimumloon wordt omgerekend naar een netto minimumloon door rekening te houden met belastingen, premies en heffingskortingen. De netto AOW-uitkering die je ontvangt, is een percentage van dit netto minimumloon. De netto AOW wordt vervolgens weer omgerekend naar een bruto AOW-bedrag. 

Het bedrag dat je als AOW-gerechtigde aan vakantiegeld ontvangt, wordt ook afgeleid van het vakantiegeld dat hoort bij het minimumloon.

Hoeveel vakantiegeld je als AOW-gerechtigde ontvangt, is afhankelijk van:

  • Je woonsituatie (alleenstaand of samenwonend)

  • Hoeveel maanden je al vakantiegeld hebt opgebouwd als AOW-gerechtigde

  • AOW-toeslagen

AOW vakantiegeld per woonsituatie

Net als de hoogte van je AOW, is ook de hoogte van het vakantiegeld afhankelijk van je woonsituatie. Als je alleenstaand bent, krijg je een hoger bedrag aan AOW en vakantiegeld per persoon, dan wanneer je samenwoont of gehuwd bent. In dat laatste geval maakt het niet uit of je partner al wel of nog geen AOW ontvangt. In beide gevallen ontvang je hetzelfde bedrag aan bruto vakantiegeld (indien je geen AOW-toeslag ontvangt).

Aantal maanden dat je vakantiegeld opbouwt

Vakantiegeld bouw je op in 12 maanden. Hiervoor wordt de periode van mei vorig jaar tot en met april dit jaar gehanteerd. Als je in april dit jaar 12 maanden geleden (of langer geleden) de AOW-leeftijd hebt bereikt, heb je recht op 100% vakantiegeld. Heb je minder dan 12 maanden geleden de AOW-leeftijd bereikt? Dan wordt je vakantiegeld naar rato uitgekeerd voor het aantal maanden dat je vakantiegeld hebt opgebouwd.

AOW vakantiegeld en AOW-toeslagen

Personen die vóór 2015 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikten, hebben in sommige gevallen recht op een AOW-toeslag. Zij ontvangen een hogere uitkering omdat ze een jongere partner hadden die destijds nog geen AOW ontving en een laag inkomen had. Ondanks dat de AOW-toeslag in 2015 is afgeschaft, blijven deze personen ook in 2024 recht houden op hun toeslag. Zowel hun AOW-uitkering als vakantiegeld is hoger.

Bruto en netto vakantiegeld per maand voor AOW-gerechtigden per 1 januari 2024

Onderstaande tabel laat de bruto en netto bedragen aan vakantiegeld zien die je als AOW-gerechtigde opbouwt van 1 januari 2024 t/m 31 juli 2024. Dit zijn de bedragen voor AOW-gerechtigde personen die geen AOW-toeslagen ontvangen.

Woonsituatie

Bruto vakantiegeld 

Netto vakantiegeld

Alleenstaand met loonheffingskorting

€ 76,20 per maand

€ 72,15 per maand

Samenwonend of gehuwd met loonheffingskorting

€ 52,44 per maand

€ 51,54 per maand

Hoeveel AOW vakantiegeld krijg je nu in mei 2024?

Een deel van je vakantiegeld heb je opgebouwd in 2023, toen er nog een ander wettelijk minimumloon (en dus een ander bedrag aan vakantiegeld) gold. Daarom is het rekensommetje om te bepalen hoeveel vakantiegeld je nu ontvangt in mei dit jaar, iets ingewikkelder dan simpelweg het maandelijkse bedrag keer 12.

Rekenvoorbeeld: hoeveel vakantiegeld ontvang je als AOW-gerechtigde in 2024?

Dit rekenvoorbeeld gaat ervan uit dat je alleenstaand bent, 12 maanden aan vakantiegeld hebt opgebouwd en geen recht hebt op AOW-toeslagen. Van 1 mei 2023 t/m 30 juni 2023 bouwde je €71,71 bruto vakantiegeld per maand op. 

Van 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 bouwde je € 76,08 bruto per maand op. En van 1 januari t/m 30 april 2024 bouwde je € 76,20 per maand op.

Op 23 mei 2024 ontvang je € 904,82 bruto vakantiegeld (bron: SVB.nl

Dit is het bruto vakantiegeld per situatie dat je op 23 mei 2024 op je rekening krijgt als AOW-gerechtigde:

Situatie

Bruto vakantiegeld *

Alleenstaand

€ 908,82

Samenwonend of gehuwd

€ 646,30

Volledige AOW-toeslag

€ 1292,60 

Toeslag 10% verlaagd

€ 1228,02

* Het nettobedrag dat je ontvangt, verschilt per situatie. Wil je weten hoeveel je vakantiegeld netto is? Log dan in op Mijn SVB.

AOW Vakantiegeld in 2024 vs. 2023

In 2024 ontvang je zowel bruto als netto iets meer AOW en vakantiegeld dan in 2023. In onderstaande tabel zie je de bedragen die gelden als je loonheffingskorting toepast:

Bruto AOW vakantiegeld alleenstaand
Netto AOW vakantiegeld alleenstaand 
Bruto AOW vakantiegeld samenwonend
Netto AOW vakantiegeld samenwonend

1 juli t/m 31 december 2023

€ 76,08 per maand

€ 71,95 per maand

€ 54,34 per maand

€ 51,39 per maand

1 januari t/m 30 juli 2024

€ 76,20 per maand

€ 72,15 per maand

€ 54,44 per maand

€51,54 per maand

Verschil

+0,16%

+0,28%

+0,18%

+0,29%

Je AOW vakantiegeld besteden: uitgeven of sparen?

Je kunt je AOW vakantiegeld natuurlijk besteden aan waar het voor bedoeld is; een heerlijke vakantie. Maar als je geen vakantieplannen hebt óf je vakantie kunt betalen van je AOW en eventuele pensioen, kun je ook iets anders doen met je vakantiegeld. 

Zomaar een aantal ideeën: versneld aflossen op je hypotheek, je woning verduurzamen, een extraatje aan je (klein)kinderen geven óf op een spaarrekening met aantrekkelijke spaarrente zetten

Vergelijk vrij opneembare spaarrekeningen voor de hoogste spaarrentes of zet je vakantiegeld op een depositorekening. Je zet je geld dan langer vast tegen een vaste rente. Dit kan bij Raisin al vanaf 3 maanden bij verschillende banken in de EU.