Wanneer Vakantiegeld?

Wanneer ontvang je vakantiegeld in 2024?

Home › Wanneer vakantiegeld

In Nederland heeft iedereen die in loondienst werkt of een uitkering ontvangt recht op vakantiegeld. Hoeveel vakantiegeld kun je verwachten? Wanneer wordt je vakantiegeld 2024 uitbetaald en wat zijn slimme manieren om je vakantiegeld te besteden? Raisin legt uit.

In het kort
  • Vakantiegeld 2024 wordt vaak in mei of juni uitgekeerd
  • Vakantiegeld bedraagt ten minste 8% van je bruto jaarsalaris of uitkering
  • Je vakantiegeld wordt meestal berekend van 1 juni van het afgelopen jaar (2023) tot 1 juni van het huidige jaar (2024)
  • Steeds meer mensen besteden hun vakantie aan iets anders dan vakantie

Wanneer vakantiegeld?

Je vakantiegeld wordt in mei of juni uitgekeerd. Meestal gebeurt dit in mei en je werkgever is wettelijk verplicht je vakantietoeslag uiterlijk op 30 juni uit te betalen. De jaarlijkse uitkering is minimaal 8% van je brutoloon van mei vorig jaar (2023) tot mei van het huidige jaar. Op je loonstrookje staat hoeveel vakantiegeld je hebt opgebouwd en hoeveel je op je bankrekening kan verwachten in mei of juni. Ook als je een uitkering ontvangt, krijg je vakantiegeld. Dit wordt in mei uitbetaald. De exacte datum van de uitkering van je vakantiegeld, hangt af van wanneer je doorgaans je salaris of uitkering ontvangt. Bij sommige uitkeringen ontvang je je vakantiegeld op een andere datum dan je maandelijkse uitkering.

Ontvangt iedereen in loondienst vakantiegeld?

Je werkgever is wettelijk verplicht om ten minste 8% vakantiegeld uitkeren, maar niet iedereen in loondienst ontvangt vakantiegeld. Er is namelijk een aantal uitzonderingen op deze regel. Je ontvangt geen vakantietoeslag als:

  • Je meer dan 8% boven het minimumloon ontvangt en expliciet in de CAO staat dat je géén vakantiegeld ontvangt.
  • Je meer dan drie keer het minimumloon verdient en er in de arbeidsovereenkomst expliciet melding wordt gemaakt dat je geen vakantiegeld ontvangt.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

Als je in loondienst werkt, bedraagt je vakantiegeld ten minste 8% procent van het brutoloon dat je in de 12 maanden van mei tot mei of van juni tot juni hebt verdiend. Vakantiegeld, officieel vakantiebijslag en ook wel vakantietoelage genoemd, wordt als één bedrag in mei of juni uitgekeerd. Salaris dat je ontvangt door het werken van overuren wordt meegenomen in de berekening van je vakantiegeld; een winstuitkering, eindejaarsuitkering of bonus niet.

Mensen met een bijbaan, zoals jongeren en uitzendkrachten, ontvangen vaak hun vakantiegeld per maand. Je werkgever is wettelijk verplicht om je vakantiegeld uiterlijk in juni uit te keren tenzij je uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met een afwijking hiervan.

Als je WW of een andere uitkering van een werknemersverzekering ontvangt, dan bedraagt je vakantiegeld 8% van je bruto uitkering. In het geval van een bijstandsuitkering ontvang je 5% van een bruto uitkering. Mensen met een AOW-uitkering ontvangen een vast bedrag in plaats van een percentage.

Vakantiegeld bij beëindiging dienstverband

Als je een dienstverband beëindigd of deze beëindigd wordt of je uitkering wordt stopgezet, dan ontvang je je vakantiegeld als één bedrag bij je laatste salaris of uitkering.

Hoeveel vakantiegeld in loondienst?

Bruto maandloon Bruto vakantiegeld Netto vakantiegeld zonder loonheffingskorting Netto vakantiegeld met loonheffingskorting
€ 1500 € 1440 € 900 € 1300
€ 2000 € 1920 € 1200 € 1150
€ 2500 € 2400 € 1500 € 1400
€ 3000 € 2880 € 1800 € 1450
€ 3500 € 3360 € 2100 € 1650
€ 4000 € 3840 € 2400 € 1900
€ 4500 € 4320 € 2700 € 2100
€ 5000 € 4800 € 3030 € 2420
€ 5500 € 5280 € 3330 € 2660
€ 6000 € 5760 € 3630 € 2910

Vakantiegeld en heffingskortingen

Als je een salaris ontvangt, heb je recht op heffingskortingen: de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kunnen het bedrag dat je moet afdragen aan belasting verlagen. De hoogte van de heffingskortingen hangen af van je salaris en deze kortingen worden maandelijks verrekend.

Omdat vakantiegeld een toeslag is, een extraatje bovenop je reguliere salaris, kan het zijn dat je aan het einde van het jaar recht hebt op minder heffingskorting. In dat geval dien je geld terug te betalen. Om dat te voorkomen, is je vakantietoeslag onderhevig aan een extra verrekeningspercentage.

Hoeveel belasting betaal ik over vakantiegeld?

Over je inkomen dien je belasting af te dragen – inkomstenbelasting-  en ook je vakantietoeslag wordt gezien als een vorm van inkomen. Omdat je vakantiegeld als extra inkomen wordt beschouwd, kan het zijn dat je hierover meer belasting betaalt dan over je basissalaris. Hoeveel belasting je op je vakantiegeld betaalt, hangt af van je salaris. In het belastingstelsel zijn er twee schijven voor inkomstenbelasting: in 2024 zijn dit 36,97% voor inkomsten tot € 75.518 en 49,50% voor inkomsten vanaf € 75.518. Omdat je vakantietoeslag als een extraatje wordt gezien, – een toeslag-  kan het gedeeltelijk of in in zijn geheel in de hoogste schijf worden belast.

Hoeveel vakantiegeld UWV

Ook als je een uitkering van het UWV ontvangt, heb je in de meeste gevallen recht op vakantiegeld. Wanneer je je vakantiegeld van het UWV ontvangt, hangt af van de soort uitkering:

WW – of IOW- uitkering

Je vakantietoeslag op je WW- of IOW uitkering ontvang je in mei en in de meeste gevallen op een andere dag dan wanneer je je uitkering ontvangt.

WAI- WAO, WAZ- of Wajong-uitkering

Ontvang je een van de bovenstaande uitkeringen, dan ontvang je je vakantiegeld in mei op dezelfde dag als je uitkering. Omdat het een aparte betaling betreft, ontvang je je vakantiegeld op een ander tijdstip dan je uitkering. Je ontvangt dus op deze dag twee betalingen van het UWV.

Ziektewet of WAZO

Ontvang je een Ziektewet- of WAZO-uitkering, dan wordt je vakantiegeld maandelijks uitgekeerd samen met je uitkering. Je ontvangt in dit geval dus niet je vakantiegeld als een apart bedrag.

Slimme besteding van je vakantiegeld

Volgens historici wordt vakantiegeld in Nederland al sinds 1910 uitbetaald maar werd dit pas in 1968 bij wet vastgelegd. Omdat het bedoeling was dat dit geld ook daadwerkelijk aan vakantie werd besteed, wat de meeste mensen zich in die tijd niet zomaar konden veroorloven, werd besloten dit geld als één bedrag in mei uit te keren.

Alhoewel veel mensen hun vakantiegeld besteden aan vakantie, wordt volgens het Nibud deze eenmalige uitkering steeds vaker aan andere zaken dan vakantie besteed. Zo wordt vakantiegeld gebruikt om schulden mee af te lossen of wordt het bedrag op een spaarrekening gezet. Hier volgen een aantal tips hoe je je vakantiegeld slim kunt besteden.

Financiële buffer

Als je een wisselend inkomen hebt, als ZZP-er bijvoorbeeld, of je wilt een financiële buffer opbouwen of aansterken, dan kan je vakantiegeld hier een mooie bijdrage aan leveren.

Grote uitgave op komst

Verwacht je op de korte of middellange termijn een grote uitgave zoals reparatie of onderhoud van een auto of woning en je wilt hiervoor niet je financiële buffer gebruiken, dan zou je vakantiegeld (een deel van) de kosten kunnen dekken.

Vakantie later in het jaar

Als je niet in de zomermaanden op vakantie gaat, kun je je vakantiegeld opzij zetten zodat het direct beschikbaar is als je later in het jaar besluit op vakantie te gaan.

Aanvangsbedrag investering

Als je niet om vakantie geeft en/of een gezonde financiële buffer hebt, kun je ervoor kiezen om je vakantiegeld te investeren om het op deze manier te laten groeien.

Doe meer met je vakantiegeld

Vergelijk onze spaarrekeningen en deposito’s met verschillende looptijden en doe meer met je vakantie geld.

Wat te doen met spaargeld in 2024?
Wat te doen met spaargeld in 2024?

Van beleggen tot een huis kopen, van spaarrekening tot kleinkind. Raisin heeft 11 tips voor je spaargeld. Wij beantwoorden je vragen. Kun je beter schulden aflossen of je hypotheek? Hoe zorg je ervoor dat je geld meer waard wordt? Daarnaast vertellen we ook wat je vooral niet moet doen.

Lees meer
FIRE – passief inkomen genereren
FIRE – passief inkomen genereren

Met een passief inkomen ervoor zorgen dat je niet meer hoeft te werken? Dat wordt lastig. Toch kun je een leuk extraatje verdienen met onze tien tips en een stapje zetten in de richting van financiële onafhankelijkheid. Van het verhuren van je bezit tot slim sparen en het uitbesteden van werk.

Lees meer
ETF-portefeuille
ETF-portefeuille

Beleggen kan riskant zijn. Met een verstandige en gezonde strategie kun je de risico’s goed aanpassen aan je eigen situatie. Bij het samenstellen van je ETF-portfolio is de juiste balans tussen rentedragende beleggingen en volatiele fondsen cruciaal. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Lees meer

Lees meer over onze producten

Spaarrekeningen vergelijken
Spaarrekeningen vergelijken

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositorekeningen vergelijken
Depositorekeningen vergelijken

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’? Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantie
Depositogarantie

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer