Hoe verdienen banken aan jouw spaargeld?

Home > Kennisbank > Hoe verdienen banken geld

(Bijna) iedereen in Nederland heeft een bankrekening en deze is onmisbaar om betalingen mee te doen en te ontvangen. Maar wat doet een bank precies met het geld dat op jouw rekening staat en hoe verdient een bank geld? Raisin legt het uit. 

In het kort
  • Een bank verdient onder andere geld door het heffen van rente
  • De banken hebben recordwinsten gerapporteerd dankzij de hoge ECB rente
  • Naast advies en bemiddeling faciliteren banken ook het betalingsverkeer

Hoe verdient een bank aan jouw spaargeld?

Banken verdienen aan jouw spaargeld door het tegen rente uit te lenen aan particulieren en bedrijven. Banken trekken in eerste instantie spaargeld aan door het bieden van rente. Vooral als je bereid bent om je geld voor een langere tijd vast te zetten, wordt je doorgaans beloond met een hogere rente. Daarnaast verdienen banken ook geld door jou als rekeninghouder (eventuele) kosten in rekening te brengen voor je betaalrekening en betaalpas. Ook betaal je de bank rente bij roodstand.

Wat doet een bank?

Simpel gezegd is de belangrijkste taak van een bank het overeenstemmen van de vraag en het aanbod van geld. Dit komt in de praktijk neer op het volgende:

  • Aantrekken van (spaar)geld
  • Verstrekking van leningen en hypotheken

Zoals hierboven vermeld trekt een bank geld aan door het bieden van rente. Doordat een bank dit geld weet aan te trekken, heeft het de middelen om leningen en hypotheken te verstrekken aan bedrijven en particulieren. De bank verdient geld door de rente te heffen op deze leningen en hypotheken. Hoe groter het verschil tussen de rente op leningen en de spaarrente, des te meer een bank verdient.

Recordwinsten banken dankzij hoge ECB rente

Het vaststellen van rentetarieven is onderdeel van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Het doel van dit beleid is invloed uit te oefenen op de geldstroom en de inflatie in de eurozone.

Na jaren van nul en negatieve rentes, heeft de ECB in september 2022 de rente in de plus getrokken om de zeer hoge inflatie af te remmen. Daarna volgden meerdere verhogingen in een relatief korte tijd waardoor de ECB rente voor de depositofaciliteit sinds september 2023 op een recordstand van 4,00% staat. Dit houdt in dat banken, die overtollige tegoeden bij de ECB dienen te stallen, 4,00% rente op deze tegoeden ontvangen. Door de hoge rente verdienen de banken ook meer aan leningen en hypotheken, vooral nu de rente op leningen veel meer in de pas loopt met het ECB beleid dan de spaarrentes, die bij de Nederlandse grootbanken met percentages ver onder de 2,00% (nog steeds) flink achterlopen.

Voor de eerste zes maanden van 2023 hebben de grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank hoge winsten geboekt. De Rabobank verdubbelt de winst in deze periode en beleeft wat de winstgevendheid betreft een van de beste jaren ooit. Ook bij ABN Amro is er sprake van bijna een verdubbeling van de winst voor de periode januari tot en met juni 2023.

Ondanks de afkoelende economie heeft de bank weinig te maken met klanten die hun leningen niet (langer) kunnen afbetalen en blijft de kredietwaardigheid sterk. De ING rapporteerde een winst van bijna €2,2 miljard voor het tweede kwartaal van 2023. Net als bij de Rabobank en ABN Amro, komt dit neer op bijna een verdubbeling van de winst ten opzichte van het jaar ervoor.

Wat doet een bank nog meer?

Naast het aantrekken van spaargeld en het verstrekken van leningen verdienen banken ook aan het volgende:

  • Advies en bemiddeling
  • Faciliteren van betalingsverkeer

Advies en bemiddeling

Naast het aantrekken van spaargeld en het verstrekken van leningen, fungeren banken ook als adviseurs en bemiddelaars. Banken adviseren hun particuliere klanten aangaande financiële kwesties zoals vermogensbeheer. Bij bedrijfsklanten adviseren banken over bijvoorbeeld beursgangen en bemiddelen zij bij bedrijfsfusies en overnames.

Faciliteren van betalingsverkeer

Daarnaast faciliteren banken het systeem dat nationaal en internationaal betalingsverkeer mogelijk maakt. Banken verstrekken bijvoorbeeld betaalpasjes en betaalautomaten en zorgen ervoor dat je in winkels en webshops betalingen kunt doen en dat deze winkels betalingen kunnen ontvangen. Banken verdienen hier geld aan door kosten in rekening te brengen voor betaalrekeningen en transacties.

Spaar tegen hoge rentes

In vergelijking met de hoge ECB rentestanden zijn de spaarrentes bij de grootbanken nog steeds zeer bescheiden en lager dan de inflatie. Hierdoor is de reële rente nog steeds negatief. In Nederland is er veel aanbod van spaargeld waardoor de grootbanken geen hoge rentes hoeven te bieden om spaargeld aan te trekken.

In sommige andere EU landen is er veel meer vraag naar (Nederlands) spaargeld en banken in deze landen zijn dan ook veel meer bereid om hogere rentes te bieden. Bij Raisin spaar je via één account tegen rentes tot 3,50% op vrij opneembare spaarrekeningen en tot wel 3,70% op deposito’s met uiteenlopende looptijden bij verschillende partnerbanken. Spaar je via Raisin, dan is je spaargeld net als in Nederland beschermd onder het nationale depositogarantiestelsel van het land waar je spaart.

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk de spaarrekeningen van Raisins partnerbanken en profiteer van de hoogste spaarrentes in EU.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk de spaardeposito's van Raisin's partnerbanken. Spaar tegen de hoogste rentes in de EU.

Lees meer
Verwachting spaarrente
Verwachting spaarrente

Wat kunnen we gaan verwachten van de spaarrentes in de komende jaren? Niemand kan ik de toekomst kijken, maar we kunnen je wel een paar verwachtingen meegeven.

Lees meer