Wat zijn indextrackers?

HomeETF › Indextrackers

De begrippen indextracker en ETF worden vaak als synoniemen gebruikt. Toch zijn er verschillen. Alle fondsen die vrij aan de beurs verhandeld worden zijn ETF’s. Indextrackers zijn vaak ETF’s die passief beheerd worden, met als doel het volgen van een onderliggende (beurs)koers.

In het kort
  • Een indextracker probeert de koers van een index zo nauwkeurig mogelijk af te beelden
  • Niet alle ETF’s zijn indextrackers. Toch worden de begrippen vaak als synoniemen gebruikt
  • Goede indextrackers zijn gemakkelijk en transparant
  • De meeste indextrackers zijn hoog volatiel en dus riskant

 

Indextrackers zijn in de laatste jaren zeer populair geworden onder beleggers. Hoe werken indextrackers? Wat is een goede tracker? En wat zijn de risico’s?

3,26%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,60%
p.j.
BluOr Bank AS
Letland
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat is een indextracker?

Het doel van een indextracker is om de koers van een beursindex te volgen. Dit kan bijvoorbeeld de AEX, DAX of S&P 500 zijn. De waarde van het fonds is gekoppeld aan de waarde van de onderliggende index. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen synthetische en fysieke indextrackers.

Voordat we de specifieke trackers in meer detail bekijken, is het belangrijk om het verschil tussen ETF’s en indextrackers kort toe te lichten.

Indextracker vs. ETF – wat zijn de verschillen?

Een indextracker is vaak een vorm van ETF. Een ETF houdt in principe niet meer in dan een fonds dat aan de beurs verhandeld wordt. De begrippen worden veelal door elkaar heen gebruikt. Niet iedere ETF is een indextracker, en niet iedere indextracker is een ETF.

Om de verwarring niet groter te maken, gebruiken we ‘indextracker’ als synoniem voor een fonds dat aan drie eigenschappen voldoet.

Passief fonds

Indextrackers zijn veelal passieve fondsen. Dit betekent dat er geen actief fondsbeheer is. Er wordt dus geen poging gedaan om beter te presteren dan de index. De index wordt enkel zo nauwkeurig mogelijk afgebeeld. Het fonds wordt automatisch aangepast, bijvoorbeeld omdat er een aandeel uit de AEX verdwijnt.

Aan de beurs verhandeld

Een fonds dat aan de beurs verhandeld wordt kan door meerdere partijen vrij aangeschaft en verkocht worden. De beursprijs oriënteert zich aan de prijs van de onderliggende aandelen of certificaten. Uiteindelijk is de echte prijs echter de prijs die handelaren ervoor vragen en bieden.

Volgt een onderliggende index

Een indextracker volgt een index. Een index is een verzameling van aandelen of andere waarden. Om de index te bepalen wordt een gewogen gemiddelde gebruikt. Belangrijkere aandelen of waarden hebben meer gewicht. En dus een grotere invloed op de koers van de index.

ETF’s die bijvoorbeeld aandelen van IT-bedrijven uit de hele wereld bevatten, maar niet de NASDAQ of een andere index volgen, zijn streng genomen geen indextrackers. Deze volgen weliswaar een verzameling van waarden, maar geen onderliggende index.

AEX-ETF
AEX-ETF

Een ETF die de Nederlandse AEX trackt. Een veilige en logische keuze voor Nederlanders? Wist je bijvoorbeeld dat dividendbelasting een stuk eenvoudiger te regelen kan zijn bij een AEX-ETF? Raisin laat zien welke voordelen onze thuismarkt heeft voor beleggers. En wat de risico’s zijn.

Lees meer
Passieve fondsen
Passieve fondsen

Beleggers in passieve fondsen hebben niet de illusie dat ze het beter weten dan de markt. Passieve indextrackers zijn zo populair dat het woord ondertussen als synoniem gebruikt wordt voor ETF’s. Raisin laat zien wat het geheim is van passieve trackers. En bekijkt of het rendement echt hoger is en het risico echt lager.

Lees meer
Dividend-ETF's
Dividend-ETF's

Dividend spreekt beleggers aan. Periodieke winstuitkeringen zonder transactiekosten. Ook bij ETF’s kun je dividend uitbetaald krijgen. Er zijn verschillende producten op de markt die gericht zijn op het maximaliseren van dividend. Heb je hier ook echt wat aan als belegger?

Lees meer

Indextrackers – voordelen

Gemak

Het is omslachtig om zelf een volledig pakket aan aandelen samen te stellen. Met behulp van een goede indextracker kun je investeren in een transparant en begrijpelijk product. Zonder veel voorkennis.

Risicospreiding over aandelen

Indexen zoals de AEX geven redelijk goed de algehele stand van de economie weer. Door in een indextracker te investeren spreid je dus het risico over veel aandelen.

Beter rendement dan actief beheer

Investeringsmanagers proberen om een beter resultaat te halen dan de beurs. Door analyses van bedrijven, trends en koersen. De realiteit wijst uit dat dit meestal niet lukt. Daarom is er voor beginnende beleggers geen reden om voor deze vorm te kiezen.

Indextrackers – nadelen

Indextrackers hebben ook nadelen. Het is belangrijk om deze goed te begrijpen voordat je begint met beleggen.

Kosten

Indextrackers kunnen hoge kosten hebben. Deze kosten zijn soms voor beleggers onzichtbaar. Dit hangt bijvoorbeeld met de liquiditeit van het fonds samen. Zorg ervoor dat je een volledig plaatje krijgt van de kosten voordat je begint met beleggen.

Valutarisico’s

Als je bijvoorbeeld investeert in een indextracker die de Dow Jones volgt, krijg je met valutarisico’s te maken. De aandelen worden in dollars verhandeld, wat dus ook betekent dat een sterkere dollar invloed kan hebben op de koersprijs in euro van de ETF.

Gebrekkige spreiding

Bij het verstandig spreiden van beleggingen, komt meer kijken dan alleen investeren in veel verschillende aandelen. Zelfs bij grote, wereldwijde indextrackers nemen Amerikaanse bedrijven een dominante rol in. Alleen het kopiëren van een index, zorgt nog niet voor spreiding.

Hoge volatiliteit

Vanwege de gebrekkige risicospreiding, zijn indextrackers sterk volatiel. De waarde schommelde in het verleden flink heen en weer. In 2020 bijvoorbeeld verloor de Dow Jones in een korte tijd ongeveer 30% van zijn waarde.

Risico's van ETF
Risico's van ETF

Als speculatieve belegger moet je risico’s aan kunnen gaan. En niet in zweet uitbreken als je binnen een paar weken de helft van je investering ziet verdampen. Dat is voor weinig mensen weggelegd. Daarom is het belangrijk om goed te begrijpen wat de risico’s van ETF’s zijn.

Lees meer
ETF's kopen
ETF's kopen

ETF’s zijn geliefd onder beginnende beleggers. Op een eenvoudige en overzichtelijke manier kun je een gespreide belegging doen. Er zijn ETF’s in alle vormen en maten. Hoe kies je een ETF dat bij je past? Lees meer over de bonte wereld van ETF’s, de risico’s en de mogelijkheden.

Lees meer
Wat is volatiliteit?
Wat is volatiliteit?

De volatiliteit van een belegging geeft aan hoe sterk de waarde van deze belegging schommelt. Cryptovaluta hebben een hoge volatiliteit; obligaties een lage volatiliteit. De volatiliteit van een belegging is een belangrijke indicator van het risico van een belegging. Vooral voor beginnende beleggers is het goed om te weten wat volatiliteit precies inhoudt.

Lees meer

Indextrackers – eigenschappen

Indextrackers hebben daarnaast nog twee belangrijke eigenschappen. Aan de ene kant heeft dit te maken met de manier waarop de onderliggende index gerepliceerd wordt. Aan de andere kant verschillen indextrackers in hoe nauwkeurig ze een index volgen.

Volledige replicatie vs. onvolledig replicatie

Een indextracker kan een index volledig repliceren door alle aandelen of effecten die een index vormen in het fonds op te nemen. Bij onvolledige replicatie wordt een steekproef van bedrijven genomen. Deze moet dan representatief zijn.

Tracking error

De tracking error van een indexfonds is de afwijking van het fonds ten opzichte van de onderliggende index. Afwijkingen kunnen optreden door fondskosten of het afstoten of opnemen van nieuwe aandelen in de index. Een goed indexfonds heeft een lagere tracking error.

De meest eenvoudige ETF’s zijn transparante producten. Dit zijn producten waarvan de werking, voorwaarden en overige productkenmerken duidelijk zijn voor de consument. Eenvoudige ETF’s worden samengesteld op basis van volledige replicatie van een onderliggende index en kenmerken zich door brede spreiding, passief beheer en lage kosten.

Bron: AFM

Soorten indextrackers – fysiek vs. synthetisch

Er zijn twee verschillende soorten indextracker. Deze verschillen fundamenteel in de manier waarop ze opgebouwd zijn.

Fysieke indextrackers

Fysieke indextrackers volgen de waarde van een onderliggende index door een pakket aan aandelen samen te stellen. Afhankelijk van de verhandelde ETF kan dit pakket alle aandelen van de onderliggende index omvatten, of een deel. 

Een beursindex zoals de AEX gebruikt een gewogen gemiddelde. Dit betekent dat sommige aandelen de koers sterker beïnvloeden dan anderen. In dit geval, wordt deze weging ook meegenomen. Door meer aandelen van belangrijkere bedrijven aan te schaffen.

Een bekend voorbeeld van een fysieke indextracker is de MSCI World Index. Deze ETF is door het onderliggende aandelenpakket gekoppeld aan indexen van 23 ontwikkelde landen.

Synthetische indextrackers

Synthetische indextrackers werken anders dan fysieke indextrackers. De koers van de onderliggende index wordt nagebootst met behulp van derivaten, zoals swaps. Een tegenpartij maakt een belofte om geld op zo’n manier uit te keren, dat het rendement voor de belegger de index volgt.

Om meerdere redenen zijn synthetische indextrackers geen goed idee voor beginnende beleggers.

Het product is onoverzichtelijker. Zoals bij alle derivaten, ga je een afspraak aan met een tegenpartij. Uiteindelijk kun je dus alleen een rendement behalen, als de tegenpartij haar verplichtingen nakomt. In het geval van faillissement, van bijvoorbeeld een investeringsbank, kan het zijn dat je het geld kwijt bent

Dit klinkt misschien ongeloofwaardig, maar de financiële crisis die in 2007 begon kostte een aantal banken de kop. Wees dus extra alert met synthetische indextrackers.

De MSCI World Index
De MSCI World Index

Vrijwel iedere belegger kent de MSCI World Index. De tracker probeert de gehele wereldmarkt af te dekken. Lees meer over hoe de tracker in elkaar steekt. En hoe zit het met de volatiliteit en performance in de afgelopen jaren?

Lees meer
ETF-portefeuille samenstellen
ETF-portefeuille samenstellen

Beleggen kan riskant zijn. Met een verstandige en gezonde strategie kun je de risico’s goed aanpassen aan je eigen situatie. Bij het samenstellen van je ETF-portfolio is de juiste balans tussen rentedragende beleggingen en volatiele fondsen cruciaal. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Lees meer
In vastgoed ETF’s investeren
In vastgoed ETF’s investeren

Je hoeft niet per se bij een makelaar langs om te investeren in vastgoed. ETF’s bieden een eenvoudige en toegankelijke manier om je investering over veel verschillende objecten te spreiden. Zonder hoge makelaarskosten, inspecties, renovaties en andere moeilijkheden die komen kijken bij het investeren in vastgoed. Hoe werkt dat?

Lees meer

Indextrackers – alternatieven

Indextrackers hebben vrijwel allemaal één ding gemeen. Ze zijn riskant. Zelfs de allerbeste spreiding over verschillende indexen in verschillende landen werkt de volatiliteit in de praktijk nauwelijks tegen.

Een indextracker kan dus een zinnige toevoeging zijn aan een goed gebalanceerd beleggingsprofiel. In een riskante ETF-portefeuille nemen ze vaak een grotere rol in. Beleggers die geen koersverliezen van 30% of meer in een jaar willen accepteren, moeten een (groot) deel van hun geld in andere opties steken.

De meest stabiele beleggingen zijn in rentedragende activa. Dankzij een gegarandeerd resultaat kun je zo koerswijzigingen in volatiele beleggingen opvangen.

Depositorekeningen zijn een bijzonder veilige rentedragende belegging. Met een vaste looptijd en rente. Binnen de EU geniet je daarnaast van de veiligheid van een depositogarantiestelsel.

Raisin brengt de beste depositorekeningen uit de hele EU samen op één platform. Profiteer van hoge rentes en heldere voorwaarden.

Profiteer van hoog rendement met Raisin

Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer