DAX-ETF’s – risico’s en rendement

HomeETF › DAX ETF

De Duitse economie staat bekend als zeer stabiel. Met behulp van een ETF kun je beleggen in een representatieve selectie van de aandelen die verhandeld worden in Frankfurt. Deze aandelen vormen samen de DAX, de toonaangevende Duitse beursindex. Er zijn verschillende aanbieders van ETF’s die de DAX tracken. Wat is het voordeel van een DAX-tracker en welke risico’s en volatiliteit gaan gepaard met de Duitse index? Raisin legt het uit.

In het kort
  • In de DAX zijn de 30 belangrijkste aandelen van de beurs in Frankfurt gebundeld
  • Beleggers kunnen ook investeren in de DivDAX, met aandelen met een hoog historisch dividend
  • De volatiliteit van de DAX is vergelijkbaar met die van de Dow Jones en AEX
  • Als je belegt in de DAX, moet je het risico balanceren met rentedragende beleggingen
3,31%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,25%
p.j.
BluOr Bank AS
Letland
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat is de DAX?

De DAX is de Duitse tegenhanger van de AEX. Met de DAX-index worden de resultaten van de dertig aandelen van bedrijven met de grootste marktkapitalisatie en de hoogste liquiditeit weergegeven.

Een belangrijk verschil tussen de DAX en de AEX is dat de koersontwikkeling van de DAX inclusief dividend is. Bij de AEX wordt dividend niet meegenomen. Dividendbetalingen van bedrijven aan aandeelhouders stuwen de koers van de DAX dus omhoog.

Wat is een DAX-ETF?

Een ETF die de DAX volgt probeert de weging van de DAX te reproduceren. Grotere bedrijven zoals Adidas en SAP hebben een hogere indexweging. In het portfolio van de ETF nemen aandelen van deze bedrijven dus ook een grotere rol in.

Dividend-ETF's
Dividend-ETF's

Dividend spreekt beleggers aan. Periodieke winstuitkeringen zonder transactiekosten. Ook bij ETF’s kun je dividend uitbetaald krijgen. Er zijn verschillende producten op de markt die gericht zijn op het maximaliseren van dividend. Heb je hier ook echt wat aan als belegger?

Lees meer
AEX-ETF's
AEX-ETF's

Een ETF die de Nederlandse AEX trackt. Een veilige en logische keuze voor Nederlanders? Wist je bijvoorbeeld dat dividendbelasting een stuk eenvoudiger te regelen kan zijn bij een AEX-ETF? Raisin laat zien welke voordelen onze thuismarkt heeft voor beleggers. En wat de risico’s zijn.

Lees meer
ETF – MSCI World Index
ETF – MSCI World Index

Vrijwel iedere belegger kent de MSCI World Index. De tracker probeert vrijwel de gehele wereldmarkt af te dekken. Lees meer over hoe de tracker in elkaar steekt. En hoe zit het met de volatiliteit en performance over de afgelopen jaren?

Lees meer

Voorbeelden van DAX-trackers

Duitsland is één van de toonaangevende wereldeconomieën. Veel verschillende aanbieders bieden daarom DAX-trackers aan, zoals iShares en Vanguard. Sommige trackers keren het dividend direct uit, andere zijn herbeleggend.

DivDAX

Een interessante optie voor beleggers die op zoek zijn naar dividend zijn trackers van de DivDAX. De DivDAX is een index waarin DAX-genoteerde bedrijven die veel dividend uitkeren opgenomen worden. Een DivDAX-ETF is er dus op gericht om een hoge dividenduitkering te verzekeren.

DAX-trackers – voordelen en nadelen

Voordelen van DAX-ETF’s

De aandelen aan de DAX worden verhandeld in euro. Daardoor loop je geen directe valutarisico’s als je in een DAX-ETF belegt. De DAX is een grote index met een aardige risicospreiding, die op de (zeer) lange termijn een stabiel rendement kan bieden.

Nadelen van DAX-ETF’s

Zoals bij alle trackers van beursindexen, moet je bij een DAX-ETF rekening houden met een hoge volatiliteit. Zo verloor de DAX in 2002 en 2008 binnen een jaar meer dan 40% van de waarde. Hier moet je als belegger mee om kunnen gaan.

Bij het beleggen in buitenlandse ETF’s, kun je te maken krijgen met een zogenaamd dividendlek. De Duitse belastingdienst houdt dividendbelasting in, als bronbelasting. Dit moet je vervolgens terugvragen. Dat kan, vooral voor kleine beleggers, ingewikkeld worden.

ETF risico's
ETF risico's

Als speculatieve belegger moet je risico’s aan kunnen gaan. En niet in zweet uitbreken als je binnen een paar weken de helft van je investering ziet verdampen. Dat is voor weinig mensen weggelegd. Daarom is het belangrijk om goed te begrijpen wat de risico’s van ETF’s zijn.

Lees meer
ETF-portefeuille
ETF-portefeuille

Beleggen kan riskant zijn. Met een verstandige en gezonde strategie kun je de risico’s goed aanpassen aan je eigen situatie. Bij het samenstellen van je ETF-portfolio is de juiste balans tussen rentedragende beleggingen en volatiele fondsen cruciaal. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Lees meer
Indextrackers
Indextrackers

Vaak worden de begrippen indextracker en ETF als synoniemen gebruikt. Maar niet iedere indextracker is een ETF, en niet iedere ETF is een indextracker. Goede indextrackers passen in verstandige ETF-portefeuilles. Dus wat is een goede tracker? Alle ins en outs over indextrackers vind je hier.

Lees meer

DAX-ETF’s – volatiliteit

De volatiliteit van de DAX was in de afgelopen jaren vergelijkbaar met die van de AEX en Dow Jones.

Jaarlijks rendement* DAX AEX GR Dow Jones
2022 -10% -12% -9%
2021 16% 29% 19%
2020 2% 4% 5%
2019 25% 25% 22%
2018 -18% -8% -6%
Gemiddelde jaarlijkse schommeling 15,2% 14,6% 12,2%

*Getallen afgerond op hele procenten. AEX GR = AEX index met dividend meegenomen in de berekening.

De prestaties van de verschillende indexen hangen over het algemeen sterk met elkaar samen. Dit toont aan dat ook de DAX sterk afhankelijk is van trends op de wereldmarkt.

Balanceren met rentedragende beleggingen

Kies je ervoor om een volatiele index zoals de DAX te tracken? Dan moet je het beleggingsrisico spreiden. Door ook in rentedragende beleggingen met een vast rendement te beleggen, kun je koersschommelingen opvangen.

Depositorekeningen zijn een veilig alternatief om een vast rendement te bereiken. Je ontvangt een vaste rente gedurende een vaste looptijd. Tegenpartijrisico’s worden binnen de EU opgevangen door de verschillende verplichte depositogarantiestelsels. Van het EU-land waarin de bank gevestigd is.

Raisin werkt samen met partnerbanken uit de hele EU. Zo vind je via Raisin nog een hoog rendement. Tot 3,60% per jaar. Een rendabele en veilige manier om balans te brengen in het risicoprofiel van je ETF-portfolio.

Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer