Wat gebeurt er met spaargeld bij overlijden?

Home > Sparen> Spaarrekening bij overlijden

Bij overlijden gaat het grote menselijke verlies vaak gepaard met een administratieve en financiële rompslomp. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met spaargeld als de rekeninghouder komt te overlijden? Hoe gaan banken om met deze tegoeden en dienen de nabestaanden belasting te betalen over het spaargeld? Raisin doet het uit de doeken.

In het kort
  • Wat er gebeurt met spaartegoed als de rekeninghouder overlijdt, hangt af van een aantal scenario’s
  • Geblokkeerde spaartegoeden van de overledenen kunnen worden vrijgegeven door het overleggen van een verklaring van erfrecht of overlijdensakte
  • Een ervenrekening blijft 12 tot 18 maanden actief voordat deze gesloten wordt
3,29%
p.j.
Nordax Bank
Zweden
3,50%
p.j.
Banco BAI Europa
Portugal
3,60%
p.j.
Haitong Bank
Portugal

Overlijden spaarrekeninghouder: 3 scenario’s

Wat er direct met een spaarrekening gebeurt als de rekeninghouder komt te overlijden, hangt af van: of de rekening op één naam staat, of er sprake is van (een) gemachtigde(n), óf dat er sprake is van een gezamenlijke spaarrekening. De volgende scenario’s zijn ook van toepassing op betaalrekeningen.

1. Spaarrekening op één naam

Als de spaarrekening op één naam staat, dan blokkeert de bank de rekening bij overlijden van de rekeninghouder. De erfgenamen dienen in dat geval een verklaring van erfrecht in te dienen om de blokkade op te heven. Een verklaring van erfrecht is een officieel document waarin staat of de overledene een testament heeft, wie de erfgenamen zijn en wie de bevoegdheid heeft om de verdeling van de erfenis te regelen.

In de volgende gevallen is het overleggen van een overlijdensakte voldoende:

  • De overledene laat een echtgenoot en eventuele kinderen achter
  • De overledene heeft geen testament opgemaakt.
  • Het tegoed is niet hoger dan € 100.000

In deze gevallen hoeven de nabestaanden geen kosten te maken voor het opmaken van een verklaring van erfrecht. De regels kunnen van bank tot bank verschillen. Wanneer de blokkade op de spaarrekening is opgeheven, verandert de tenaamstelling van de rekening naar ‘Erven van…’ en is de rekening een ervenrekening.

Dit scenario geldt ook voor spaarrekeningen via Raisin. Een Raisin-rekening staat namelijk altijd op één naam. Overlijdt de rekeninghouder? Dan moeten erfgenamen een verklaring van erfrecht indienen om de blokkade op te heven.

2. Spaarrekening met machtiging

Indien de overledene machtigingen heeft afgegeven, dan is de blokkering van een spaarrekening na overlijden van de rekeninghouder ook van toepassing op eventuele (een) gemachtigde(n). Deze gemachtigde(n) heeft/hebben direct na overlijden van de rekeninghouder dus geen toegang tot het tegoed. De blokkering kan ook in dit geval worden opgeheven door het overleggen van een overlijdensakte of verklaring van erfrecht. Afhankelijk van de relatie van de gemachtigde(n) tot de overledenen en/of wat de nabestaanden besluiten met het spaartegoed te doen, zou(den) de gemachtigde(n) aanspraak kunnen maken op het spaartegoed.

3. Gezamenlijke rekening

Als de rekening op twee namen staat en één van rekeninghouders overlijdt, dan houdt de overlevende mederekeninghouder toegang tot het tegoed. Dit scenario is niet van toepassing op Raisin-rekeningen, omdat een Raisin-rekening altijd op één naam staat.

Wanneer komt spaargeld vrij na overlijden?

Zoals hierboven beschreven, blokkeert de bank een rekening als de rekeninghouder komt te overlijden. De bank moet eerst kunnen vaststellen wie er recht heeft op het tegoed op de rekening voordat het geld kan vrijgeven. De vaststellen van de erfgenamen doet de bank niet zelf; in het geval van een testament, wordt dit gedaan door een executeur testamentair. Deze is benoemd door de testamenthouder en staat vermeld in het testament. Als de bank de verklaring van erfrecht heeft ontvangen, kan ze overgaan tot het deblokkeren van de rekening en het eventueel overboeken van het spaartegoed naar de erfgename(n). Wanneer er geen testament is, dienen de erfgenamen de verdeling van de erfenis zelf af te handelen. Zoals ook hierboven vermeld, is in bepaalde gevallen het overleggen van een overlijdensakte voldoende om de spaarrekening vrij te geven.

Scenario’s bij verschillende spaar- en beleggingsvormen

Deposito’s

Bij spaardeposito’s staat een bedrag voor een bepaalde termijn vast en kan het tegoed in de meeste gevallen tussentijds niet worden opgenomen. Bij overlijden van de rekeninghouder maken de meeste banken een uitzondering op deze regel.

Effectenrekening

Ook in het geval van een effectenrekening – voor aandelen of obligaties- wordt de rekening geblokkeerd als de rekeninghouder overlijdt. De nabestaande(n) dienen een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele te overleggen om toegang te krijgen tot de aandelen of obligaties met bijvoorbeeld als doel te kunnen verkopen.

Slapende tegoeden

Nabestaanden kunnen bij het digitale loket Slapende tegoeden, een initiatief van de Vereniging van Banken, nagaan of de overledene (andere) betaal-, spaar- en/of effectenrekeningen had die niet bij hun bekend zijn. Ook hierbij is het overleggen van een verklaring van erfrecht noodzakelijk voor toegang tot deze tegoeden.

 

Veelgestelde vragen

De vrijstelling van de vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks  genoemd, is in 2024 € 57.000 voor individuen en € 114.000 voor fiscale partners. Deze vrijstelling is ook van toepassing op geërfde spaartegoeden.

Bij overlijden van de rekeninghouder blokkeert de bank de rekening. Dit betekent dat eventuele gemachtigden geen toegang hebben tot het tegoed totdat de blokkade is opgeheven. De bank kan het tegoed vrijgeven bij overleg van een overlijdensakte of verklaring van erfrecht. De machtiging ligt dan bij de erfgenamen en die bepalen wat er met eventuele machtigingen van niet-erfgenamen gebeurt.

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin staat of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en wie van de erfgenamen de bevoegdheid heeft om de afwikkeling van de nalatenschap te regelen.

Zodra een geblokkeerde rekening van een overledene wordt vrijgegeven, wordt deze een ervenrekening genoemd. De executeur heeft doorgaans 18 maanden de tijd om de erfenis, inclusief het tegoed op de ervenrekening, af te handelen. Afhankelijk van de bank, hebben de nabestaanden 12 tot 18 maanden de tijd om via de ervenrekening stortingen te doen en ontvangen – zoals bijvoorbeeld teruggave van de Belastingdienst- voordat de ervenrekening wordt gesloten.

Spaar tegen hogere rentes

Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer