Sparen: Nederlanders opnieuw koploper in eurozone

Publicatiedatum: 30 maart 2022

Home > Raisin Insights > Nederlanders opnieuw koploper

In het kort
  • Nederlanders sparen de Fransen, Italianen en Duitsers onder de tafel
  • Ondanks lichte daling in 2021 groeien banktegoeden nog altijd twee keer zo snel dan vóór de pandemie
  • Zelfs bij een onverminderd hoog spaartempo zullen banktegoeden eind 2022 nauwelijk meer waard zijn

Onzekere tijden wakkeren de spaarwoede aan

Na een absoluut recordjaar in 2020 – de Nederlandse banktegoeden zwollen met rond € 42,5 miljard aan –, zetten Nederlandse spaarders ook in 2021 opnieuw rond de € 40,5 miljard opzij op betaalrekeningen, spaarrekeningen en spaardeposito’s.

Dit is weliswaar een daling van € 2 miljard vergeleken met het eerste coronajaar, maar betekent nog altijd een verdubbeling van de bedragen die voor het uitbreken van de pandemie gebruikelijk waren.

Nederlanders blijven de vlijtigste spaarders

Nederland is de op vier na grootste economie van de eurozone. En in een directe vergelijking met de inwoners van de vier grootste economieën – de Duitsers, Fransen, Italianen en Spanjaarden –, bleef de Nederlandse spaarmentaliteit ook in 2021 ongeëvenaard. In absolute getallen hebben Nederlandse spaarders per persoon € 2319 opzijgezet. Dit is bijna het dubbele van de gemiddelde inwoner van de eurozone.

Land Gespaard in 2021 (per persoon)
Nederland € 2319
Frankrijk € 1555
Italië € 1053
Duitsland € 1026
Spanje € 899
Eurozone € 1294

Aan het einde van 2021 hadden alle Nederlanders samen rond de € 540 miljard op hun rekeningen staan. Per persoon komt dit neer op net iets minder dan € 31 duizend. Alleen de Duitsers hebben meer geld bij hun banken staan, zo’n € 31.750 p.p. Deze bedragen staan in schril contrast met de Spanjaarden en Italianen, die gemiddeld slechts € 20.000 geparkeerd hebben op de betaalrekening, spaarrekeningen en deposito’s.

Land Totale tegoeden eind 2021 (per persoon)
Nederland € 30.843
Frankrijk € 26.705
Italië € 21.685
Duitsland € 31.748
Spanje € 20.361
Eurozone € 25.686

Al dat sparen gaat in 2022 niets opleveren

Het is opvallend dat Nederlanders nog altijd zulke vermogens opzij blijven zetten. Spaarrentes die rond het nulpunt schommelen, en hier voor vermogende spaarders zelfs onder vallen, schrikken Nederlandse spaarders voorlopig nog niet af.

Zelfs als we onverminderd hard blijven sparen in 2022 gaat de stortvloed aan spaaroverschrijvingen alsnog vrijwel niets opleveren. Want spaarders vechten tegen een tweekoppig monster: naast nulrentes en negatieve rentes is het reële koopkrachtverlies op spaargeld enorm.

Met een geschatte inflatie van rond de 6,7% in 2022, en minimale rentebijschrijvingen, zullen Nederlanders er vrijwel niets op vooruitgaan. Om tegen het koopkrachtverlies op te sparen moeten we namelijk zo’n € 36 miljard extra opzijleggen. Als de inflatie nog hoger uitvalt gaat de reële koopkracht van Nederlandse spaargeld verdampen. Een hard gelag voor een spaarzaam volk.

Eelco Habets, algemeen directeur raisin.nl, licht toe: “Nederlanders maken hun reputatie als echte spaarders ook tijdens de coronajaren waar. Vanwege alle versoepelingen vorig jaar was het te verwachten dat we niet nogmaals zoveel geld zouden sparen als in 2020. Uiteindelijk bleef het spaartempo echter hoog, op maandbasis gemiddeld bijna € 200 per volwassene. Het zou mij niet verbazen als corona een verandering heeft teweeggebracht en dat Nederlanders meer blijven sparen dan in de jaren voor de pandemie.”

Methodologie

Voor dit onderzoek werden gegevens gebruikt van de Europese Centrale Bank, De Nederlandsche Bank, de Bank of England, het Statistische Bundesamt van Duitsland, Eurostat en Barkow Consulting.