Wat gaat de inflatie spaarders kosten in 2022?

Publicatiedatum: 18 maart 2022

Home > Raisin Insights > Wat gaat de inflatie spaarders kosten in 2022?

Gisteren moesten Nederlanders niet voor de eerste keer dit jaar even in hun ogen wrijven toen de nieuwe inflatieverwachtingen bekend gemaakt werden. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt voor 2022 rekening met een inflatie van 6,7%; bij een pessimistisch scenario is zelfs 9,5% denkbaar. Het Centraal Planbureau (CPB) ging vorige week in de raming voor maart nog uit van een inflatie van 5,2% op jaarbasis.

Een dergelijk hoge inflatie hebben we in Nederland als sinds 1981 niet meer meegemaakt. Het grote verschil tussen toen en nu? Begin jaren ‘80 schommelde de gemiddelde variabele rente nog rond de 10% op jaarbasis. Nu mogen spaarders zich al gelukkig rekenen met een honderdste daarvan.

Koopkrachtverlies tot wel € 38,35 miljard mogelijk (€ 2680 per volwassene)

Hoe dramatisch pakt dit uit voor spaarders? Zelfs een eventuele tegemoetkoming voor de spaartaks zal niet meer bieden dan een zakdoekje tegen het bloeden. Aan de hand van gegevens van De Nederlandsche Bank heeft spaarplatform raisin.nl geanalyseerd hoeveel reëel verlies spaarders gaan lopen in 2022. Per volwassene en in totaal voor Nederland.

Nederlanders hebben begin 2022 tezamen een geschat spaarvermogen van € 410 miljard op de bank staan. Aangenomen dat dit bedrag min of meer stabiel blijft, komen we bij een inflatie van 6,7% uit op een verlies van zo’n € 27,5 miljard. Als de inflatie nog hoger uitpakt (9,5%) kunnen we rekenen op een koopkrachtverlies van rond de € 38,95 miljard.

Gelukkig staat daar de spaarrente nog tegenover, toch? Helaas niet. Al dat geld levert een nihil rendement op bij Nederlandse banken. Voor 2021 becijferde DNB een bijgeschreven spaarrente van € 585 miljoen bij gemiddelde spaartegoeden van rond de € 400 miljard. Dit komt neer op een gemiddeld rendement van rond de 0,15% op jaarbasis.

Gaan we uit van een gelijkblijvende 0,15% en spaartegoeden van € 410 miljard, komen we in 2022 bij een inflatie van 6,7% uit op een koopkrachtverlies van zo’n € 26,9 miljard. Bij 9,5% op een bedrag van ongeveer € 38,35 miljard. 

Om deze absolute cijfers in perspectief te plaatsen: bij een inflatie van 6,7% verliest elke van de 14,3 miljoen volwassenen gemiddeld een bedrag van € 1880; bij een inflatie van 9,5% ongeveer € 2680. De doorsnee Nederlander kan onmogelijk opsparen tegen zulke koopkrachtverliezen.

Spaarprognose 2022 Totaal (in Nederland) Per volwassene
Spaargeld € 410 miljard € 28.670
Bijgeschreven rente € 615 miljoen € 43

Trekken we de verwachte renteopbrengst af van het verwachte verlies door inflatie, komen we uit op:

Mogelijke koopkrachtverliezen 2022 Koopkrachtverlies (totaal) Koopkrachtverlies (per volwassene)
Inflatie van 6,7% € 26,9 miljard € 1880
Inflatie van 9,5% € 38,35 miljard € 2680

Eelco Habets, algemeen directeur Nederland van spaarplatform raisin.nl, duidt de situatie als volgt:

“Het wordt voor Nederlanders steeds moeilijker om hun levensniveau op peil te houden – de spaarrente bij Nederlandse banken steekt in elke geval geen helpende hand toe. Ook de beurs biedt geen soelaas met alle onzekerheden op de markt.”

Habets vervolgt:

“De hervormingen van de spaartaks lossen het eigenlijke probleem nauwelijks op, namelijk, dat het reële rendement op spaargeld in Nederland al tijden onder de nulgrens ligt. Competitieve spaarrekeningen elders in de EU kunnen de pijn deels verlichten, maar een inflatie met bijna dubbele cijfers gaat iedereen geld kosten.”