Analyse: Spaardeposito’s leveren in 20 jaar tijd gemiddeld 2,5 keer meer rente op

Publicatiedatum: 3 november 2023

Home > Raisin Insights > Spaardeposito’s leveren meer rente op

Spaardeposito’s zijn in opkomst. Uit gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat Nederlanders iedere maand zo’n miljard extra opzijzetten op rekeningen met een vaste looptijd. Ondertussen staat van de € 450 miljard aan spaargeld zo’n € 70 miljard op deposito’s. Dit is een positieve ontwikkeling: spaardeposito’s leveren doorgaans een hoger rendement op, zonder een hoger risico met zich mee te brengen.

Afgelopen maandag werd bekend dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek start naar de lage concurrentie en lage spaarrentes. Een analyse van spaarplatform Raisin Nederland laat zien dat deposito’s een deel van de oplossing kunnen vormen. De gemiddelde euro op een vrij opneembare spaarrekening verloor 13,3% aan koopkracht sinds begin 2003. Diezelfde euro die op een spaardeposito stond met jaarlijkse rente-uitkering, nam met 21,3% aan reële waarde toe:

 

  • Tienduizend euro op een vrij opneembare spaarrekening met een gemiddelde rente brachten sinds 2003 tot september 2023 € 3573 euro aan rendement op
  • Gecorrigeerd voor inflatie (+56,5%), staat dit echter gelijk aan een verlies van € 1327
  • Dezelfde tienduizend euro ondergebracht op een spaardeposito met een gemiddelde rente waren in september 2023 € 18.984 waard
  • Spaardeposito’s leverden ook na inflatie nog een positief rendement op van 21%

Vermogensopbouw — vrij opneembaar/spaardeposito’s

Januari 2003 — September 2023
Vrij opneembaar sparen
Spaardeposito's
Gemiddelde rente
1,48%
3,11%
Rente op € 10.000
€ 3573
€ 8984
Eindkapitaal na inflatiecorrectie van 56,5%
€ 8673 (-13,3%)
€ 12.130 (+21,3%)

Gemiddeld renteverschil van 1,63% op jaarbasis: € 5411 meer rente per € 10.000 na 20 jaar

In de periode van januari 2003 tot september 2023 bedroeg het gemiddelde renteverschil tussen spaardeposito’s en vrij opneembare spaarrekeningen 1,63%. Op een vrij opneembare spaarrekening ontvingen spaarders gemiddeld 1,48% rente op jaarbasis, tegenover 3,11% op een rekening met vaste looptijd. Dankzij het rente-op-rente-effect en een langere spaarhorizon, lopen zulke ogenschijnlijk kleinere verschillen enorm op.

Zonder inflatiecorrectie ziet het verschil in opgebouwd vermogen er als volgt uit. Een spaarder die gemiddelde rentes ontvangt en in 2003 € 10.000 opzijzette, heeft begin september 2023 in plaats van € 13.573 op een vrij opneembare spaarrekening, € 18.984 op zijn spaardeposito staan.

Spaarders moeten opknippen, vergelijken en actief blijven

Eelco Habets, algemeen directeur van spaarplatform Raisin Nederland, is niet verbaasd over de uitkomst van deze analyse:

 “Wij zien dat onze klanten meer en meer spaardeposito’s afsluiten. Het vermogen dat via ons in spaardeposito’s ingelegd werd, is in het afgelopen jaar hard opgelopen. Dit betekent dat spaarders in actie komen en ook verschillende spaarproducten met elkaar vergelijken.”

Habets vervolgt:

“Ik vind dit een uitstekende ontwikkeling, en raad spaarders altijd aan om hun spaargeld in drie delen op te knippen. Een deel dat op de betaalrekening zonder rente blijft staan. Een tweede deel dat opzijgezet wordt als spaarbuffer, waarvan bijvoorbeeld een kapotte wasmachine betaald kan worden. Maar het derde en bij de meeste huishoudens grootste deel van het spaarvermogen moet renderen — en dat doet het op spaardeposito’s.”

“Onze vergelijking laat zien dat het opzijzetten van dit derde deel in spaardeposito’s veel meer oplevert. Dit vereist geen grote risico’s, maar wel een goede spaarplanning. Op kortlopende spaardeposito’s met een looptijd van slechts één jaar ligt de hoogste rente ondertussen op 4,35% per jaar; zelfs op drie maanden vast ontvang je al 4,00%. Na het vrijkomen van het geld, kun je direct de opgebouwde rente weer opnieuw inleggen. Zo bouw je over een langere periode een gezond rendement op.”

Methodologie

Gegevens over de gemiddelde rentepercentages verzameld uit de dashboards van De Nederlandsche Bank.
Inflatiecijfers berekend aan de hand van de CPI-cijfers afkomstig van CBS Statline. Berekeningen en gegevens op verzoek voor journalisten in te zien.