TF Bank

ZwedenZweden(AAA)

✓ Spaar vanaf € 1 tot maximaal € 85.000

✓ Geheel gratis en alle rekeningen in euro

Geen bronbelasting

logo of TF Bank

Rentetarief

Looptijd

Valuta

Product

Rentetarief

2,90% p.j.

Looptijd

Spaarrekening

Valuta

EUR

Product

Spaarrekening
Spaarrekening
Open rekening
Nominaal rentetarief

2,90% p.j.

Effectief rentetarief

2,93% p.j.

Rente-op-rente

Ja

Beschikbaarheid

U kunt onbeperkt geld storten en opnemen wanneer u wilt

Rentebijschrijving

Elk kwartaal

Rentetype

Variabel − in geval van een wijziging wordt u hier van tevoren per e-mail van op de hoogte gesteld

Over de bank

TF Bank is een digitale bank die particuliere bankdiensten en e-commerceoplossingen aanbiedt via een zelfontwikkeld IT-platform met een hoge mate van automatisering. Het platform is ontworpen met het oog op schaalbaarheid en flexibiliteit voor verschillende producten, landen, valuta's en digitale bankoplossingen. TF Bank richt zich vooral op organische groei onder gecontroleerde omstandigheden en uitbreiding vindt plaats in zorgvuldig geselecteerde segmenten en markten. De bank heeft een vergunning in Zweden en is daarnaast actief in Finland, Noorwegen, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Nederland. Sinds 2016 is TF Bank genoteerd op de Nasdaq Stockholm. De kredietactiviteiten zijn onderverdeeld in drie segmenten: consumptieve kredieten, credit cards en e-commerceoplossingen met digitale betaaloplossingen voor voornamelijk online winkeliers. De doelgroep in alle segmenten zijn kredietwaardige particulieren en de verstrekte leningen zijn relatief klein met korte aflossingstermijnen. TF Bank biedt ook deposito- en spaarrekeningen aan in verschillende markten.

Depositogarantie

Overeenkomstig EU-Richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels wordt uw spaargeld - inclusief rente die is aangegroeid maar nog niet bijgeschreven - gegarandeerd door het Zweedse wettelijke depositogarantiestelsel tot (de tegenwaarde in euro van) SEK 1.050.000 per rekeninghouder per bank (houd dit laatste in het achterhoofd, mocht u buiten Raisin nog tegoeden aanhouden bij de betreffende bank). Terugbetaling vindt plaats naar uw Raisin-rekening in euro. Het terugbetaalbare bedrag wordt beschikbaar gemaakt aan de rekeninghouder binnen 7 werkdagen vanaf het moment van inwerkingtreding van het depositogarantiestelsel. De garantie geldt voor alle natuurlijke personen, ongeacht of deze in Zweden of elders wonen. Beheerder en uitvoerder van het depositogarantiestelsel is Riksgälden (https://www.riksgalden.se/en/our-operations/deposit-insurance/payment-of-compensation/).

Bronbelasting

Zweden heft geen bronbelasting voor niet-ingezetenen, d.w.z. u bent automatisch vrijgesteld van bronbelasting en hoeft verder niets te doen.

Wat is Raisin?

Raisin geeft je toegang tot deposito- en spaarrekeningen van banken uit heel de EU – via één platform en volledig online. Raisin’s diensten zijn gratis voor jou: Raisin ontvangt een commissie op bemiddeld spaargeld van zijn partnerbanken. Er sparen al meer dan 1 miljoen Europese klanten voor meer dan € 60 miljard bij Raisin’s partnerbanken. Om te sparen bij de partnerbanken open je eerst gratis je Raisin-rekening; je persoonlijke transactierekening bij Raisin Bank. Vervolgens open en beheer je zoveel spaarproducten als gewenst vanaf één centraal account – ideaal als je je spaargeld wilt spreiden over verschillende producten, banken en landen. En in welk(e) land(en) je ook kiest te sparen, alle rekeningen en aangehouden tegoeden zijn altijd gewoon in euro. Je spaargeld wordt gedekt door wettelijke depositogarantiestelsels tot € 100.000 per rekeninghouder per bank (of een gelijkwaardig bedrag in lokale valuta).