Wat is negatieve spaarrente? Uitleg en reactie van de Nederlanders

Bij een negatieve spaarrente moet je betalen voor het geld dat je op je spaarrekening hebt. De bank rekent de negatieve rente die ze zelf dient te betalen aan de Europese Centrale Bank (ECB) dan door aan de particulieren die bij hen sparen. Een bank stalt haar tegoeden, waaronder ook jouw spaargeld, iedere nacht bij de ECB. Hier betalen ze momenteel 0,5 procent rente op. Daarom liggen de spaarrentes in Nederland al erg laag. Straks is de kans groot dat je maximaal geen rente op je spaarrekening meer krijgt. Toch neemt het Nederlandse spaarsaldo nog steeds toe.

0,60%
p.j.
J&T Banka
Tsjechië
0,70%
p.j.
Inbank
Estland
1,30%
p.j.
Inbank
Estland

Is de negatieve rente op spaargeld al een realiteit?

De gemiddelde rentevoet op flexibel sparen schommelt al tussen de 0 en de 1%. Dit terwijl de inflatie in Nederland doorgaans tussen de 1 en de 3 procent schommelt. Vaak is de inflatie dus hoger dan de rente die je op sparen ontvangt. Inflatie maakt je spaargeld bijgevolg minder waard én dat wordt niet meer opgevangen door de spaarrente die in Nederland wordt geboden. Concreet betekent dit dat in de realiteit sparen al aan een negatieve rente biedt. Als de banken de spaarrente echter onder nul laten zakken, dan betaal je nog eens extra bovenop wat je al verliest door de inflatie.

Negatieve rente op je spaarrekening verbieden?

In Nederland is een negatieve spaarrente nog nooit aan de orde geweest, maar sinds de ECB-rente historisch laag staat, wordt er vaker gespeculeerd om de spaarrente negatief te maken. Naar het voorbeeld van Duitsland en Zwitserland hanteren sommige banken wel al een negatieve rente voor de zakelijke spaarders en mensen met erg grote vermogens. Ondertussen gaan er steeds meer stemmen op om een negatieve rente op spaargeld te verbieden. In België bijvoorbeeld is een negatieve spaarrente verboden en is het verplicht om spaarders een minimumrente van 0,01% en een jaarlijkse getrouwheidspremie van 0,10% te bieden. In Nederland heerste er medio 2019 discussie over het verbieden van een negatieve spaarrente, maar zo ver kwam het nog niet. De kans bestaat dat dit verbod er wel komt, mocht de ECB haar rente nog verder laat zakken.

Spaarrente negatief? Dit denkt de Nederlander

Uit onderzoek bij 7000 panelleden van de Consumentenbond blijkt dat spaarders zich voorbereiden op de mogelijkheid dat de spaarrente negatief wordt. 23% zegt in eerste instantie op zoek te gaan naar een bank die wel nog rente geeft. Slechts 16% van de panelleden stelt niets te zullen doen, met andere woorden hun geld op dezelfde bank te zullen houden. Beleggen of een hypotheek aflossen scoren beiden rondom de 10%. Het is opvallend dat best veel Nederlanders er over denken het geld van de bank te halen en het thuis te bewaren. Maar liefst 1 op de 5 mensen stelt dit te willen doen. Dit is echter geen goed idee. Grote bedragen thuis bewaren is gevaarlijk, je loopt het risico op diefstal of verlies en hebt geen enkele garantie dat je het geld terug zult zien eens het weg is.

Zelfs al is de spaarrente negatief, sparen biedt zekerheid

Wanneer je belegt loop je natuurlijk (veel) grotere risico’s dan wanneer je spaart. En als je je geld thuis houdt is er geen enkele garantie dat je het niet verliest. Je denk misschien dat geld in een kluis bewaren bij de bank een optie is. Maar zo’n kluis kost ook geld, en is moeilijk te verzekeren. Dus, zelfs als je moet betalen voor je spaarrekening, blijft het praktisch risicoloos om je geld op de bank te houden. Dat komt door de op Europees niveau geharmoniseerde wettelijke depositogarantiestelsels. Binnen de volledige Europese Unie (EU) worden spaartegoeden tot € 100.000 gegarandeerd per klant per bank. M.a.w je spaargeld is in bij elke bank in de EU veilig tot die garantielimiet van € 100.000 per bank. En net dit is wat Raisin je biedt!

Via het online spaarplatform van Raisin vind je voordelige Europese banken met spaarrekeningen. Zoek je zekerheid op de lange termijn? Via ons kun je een deposito openen met veel hogere rentevoeten. Omdat het niet wordt verwacht dat de rente vlug zal stijgen is dit de beste optie als je jouw geld voor een langere periode kunt missen.

FAQ

✅ Wat is negatieve spaarrente?

De spaarrente is negatief wanneer een bank de rentevoet op sparen onder nul laat zakken. In de praktijk betekent dit dat je moet betalen voor het geld dat je op je spaarrekening hebt, in plaats van te worden beloond met een positieve rente. Een reële negatieve rente is er echter al vanaf het moment dat de inflatie hoger is dan de rente die je op je spaargeld ontvangt.

✅ Wat zal de Nederlander doen bij een negatieve spaarrente?

Eén op de vier Nederlanders zal een bank zoeken met een betere spaarrente. Opvallend is het het aantal Nederlanders dat zijn geld thuis zal bewaren. Dat is geen goed idee, het risico dat je je geld verliest, is groot. Bovendien moet je geld dat je thuis bewaart, aangeven aan de belastingen vanaf het bedrag van € 534.