Veelgestelde vragen

Zoekresultaten

Dit is geheel afhankelijk van de specifieke productkenmerken die de partnerbanken erop nahouden. Raisin zorgt er telkens voor dat je tijdig (d.w.z. voorafgaand aan het aanvragen van een spaarproduct) beschikt over alle relevante informatie – inclusief wanneer de rente uitgekeerd wordt – zodat je op eenvoudig wijze en met maximale transparantie de juist keuze kunt maken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Het maximale inlegbedrag kan variëren per partnerbank en per spaarproduct. Houd er rekening mee dat sommige partnerbanken het maximale bedrag dat kan worden gestort, beperken. Dit is gewoonlijk het maximale bedrag dat door het respectieve nationale depositogarantiestelsel wordt gedekt, namelijk € 100.000. In dergelijke gevallen is het niet mogelijk dit bedrag te overschrijden, ongeacht de looptijd en het aantal deposito’s of spaarrekeningen. Precieze details vind je op de betreffende productinformatiebladen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je spaarproduct wordt aangehouden bij de betreffende partnerbank waarmee je een contract aangaat. Dit contract wordt naar je elektronische postvak in je Raisin Online Banking omgeving gestuurd zodra de partnerbank de rekening heeft geopend.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De voorwaarden voor elk spaarproduct vind je in de productinformatiebladen en in de algemene voorwaarden van de betreffende partnerbanken.

Om in eerste instantie te registreren bij Raisin moet je akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Raisin en Raisin Bank.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Deposito’s (ook wel termijndeposito’s, spaardeposito’s, of vastrentende spaarrekeningen genoemd) zijn spaarproducten waarbij een eenmalig inlegbedrag voor een vaste termijn tegen een vast rentetarief mogelijk is.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Voor een deposito zijn zowel de terugbetaling van de inleg als de rentebetalingen contractueel gegarandeerd omdat noch de inleg noch de rentebetaling(en) onderhevig zijn aan prijs- of renterisico.

Indien de deposito’s in euro worden aangehouden, is er geen wisselkoersrisico. Een wisselkoersrisico kan zich enkel voordoen indien een deposito wordt aangehouden in een andere munt dan de euro.

Het insolventierisico van de bank blijft bestaan, maar tegen dit risico word je beschermd door het respectievelijke nationale depositogarantiestelsel.

Normaal gesproken heb je vóór de vervaldatum geen toegang tot gelden die op je deposito zijn ingelegd. Raisin heeft echter ook producten beschikbaar die een vroegtijdige beëindiging zonder kosten mogelijk maken. Houd er rekening mee dat in het geval van een vroegtijdige beëindiging de rente kan worden verlaagd of geheel kan worden uitgesloten (nietig verklaard of geannuleerd).

Een ander voordeel is de gegarandeerde rente die je ontvangt op het deposito, vooral in vergelijking met een vrij opneembare spaarrekening. Voor een spaarrekening geldt een variabele rente. Voor een deposito blijft het vooraf overeengekomen rentetarief onveranderd voor de volledige looptijd.

Daarnaast profiteer je van het feit dat alle diensten van Raisin gratis zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan het openen of aanhouden van een Raisin-rekening of deposito. Bovendien dragen wij alle kosten voor internationale euro-transacties van je Raisin-rekening naar de deposito- of spaarrekening, evenals de kosten voor het (op de vervaldag) terugboeken van geld van de deposito- of spaarrekening naar de Raisin-rekening. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij het wisselen van valuta, kunnen extra kosten worden gemaakt. Meer informatie vind je in de algemene voorwaarden.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De looptijd van het door jou gekozen deposito begint zodra wij alle vereiste documenten hebben ontvangen, de partnerbank het inlegbedrag heeft ontvangen en op je depositorekening gecrediteerd.

Aangezien (in sommige gevallen) de documenten naar het buitenland worden verzonden, kan de opening van een deposito enkele dagen in beslag nemen. Zodra de depositorekening succesvol geopend is, wordt je hierover geïnformeerd via een bevestiging in je Online Banking omgeving. Je ontvangt een bericht per e-mail zodra je de relevante documenten tot je beschikking staan.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Dit hangt volledig af van jouw voorkeur. Je kunt er uiteraard voor kiezen het deposito te verlengen onder de dan geldende voorwaarden en met het dan geldende rentetarief. In het overgrote deel van de gevallen loopt het deposito af en worden de inleg en rente (na aftrek van eventuele bronheffing) automatisch teruggeboekt naar je Raisin-rekening, waar je weer vrij over het geld kunt beschikken. Onder speciale omstandigheden is automatische verlenging mogelijk van toepassing, bv. bij een deposito dat te allen tijde beëindigd kan worden zonder een straf te betalen op de originele inleg, of als een deposito een looptijd van 3 maanden of korter heeft.

Op de vervaldag en bij (terug)storting van gelden uit je deposito ontvang je van de partnerbank een overzicht van het saldo en de eindafrekening als PDF-document in het elektronische postvak in je Online Banking omgeving. Je hebt dan verschillende opties:

 • Je kunt het geld terugboeken naar je tegenrekening
 • Je opent een spaarproduct bij een andere (of dezelfde) partnerbank en gaat door met rente verdienen! Meer informatie over de spaarproducten van onze partnerbanken vind je op onze website en in je Online Banking omgeving.

 

 

 

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Rentebetalingen (na aftrek van eventuele bronheffing) worden altijd op je Raisin-rekening bijgeschreven.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Als (fiscaal) inwoner van Nederland betaal je altijd belasting over je spaargeld in Nederland, ongeacht in welk land dit spaargeld staat. Een aantal landen in de EU heft nog lokale bronbelasting over spaarrente opgebouwd in dat land. Je kunt deze bronbelasting verminderen (in de meeste gevallen naar 0%) door aan te tonen aan de betreffende buitenlandse bank dat je fiscaal inwoner bent van Nederland en daar ook je belasting betaalt. Hoe je dit aantoont en eventueel in het buitenland betaalde belasting kunt terugvorderen/verrekenen met je Nederlandse belasting lees je hier.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Het verzoek om je burgerservicenummer (BSN, d.w.z. het fiscaal identificatienummer of TIN) is een wettelijke vereiste van de Europese Unie (EU). Op grond van Europese richtlijnen zijn (buitenlandse) banken wettelijk verplicht het BSN en andere relevante informatie van Nederlandse belastingplichtigen jaarlijks aan de Nederlandse Belastingdienst te melden. Het BSN en andere informatie wordt door de Belastingdienst gebruikt om Nederlandse belastingbetalers te identificeren.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Nee – noch Raisin, noch Raisin Bank houdt enige belasting in op verdiende rente. Rente-inkomsten worden verdiend bij de desbetreffende partnerbank waar je je spaargeld hebt en zijn onderworpen aan overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Nederland en het land van waar je je spaargeld hebt. Aan het einde van de looptijd (in geval van een deposito) of bij beëindiging/sluiting (in geval van een spaarrekening) ontvang je van de partnerbank documenten met alle informatie die je nodig hebt voor je belastingaangifte. Houd er rekening mee dat jij verantwoordelijk bent voor het correct indienen van je belastingaangifte in Nederland.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Ja, je krijgt een bevestigingsdocument van Raisin en de partnerbank waar je je deposito aanhoudt. Het wordt automatisch naar je elektronische postvak gestuurd zonder dat je een aparte aanvraag hoeft in te dienen. Je kunt de documenten overzichtelijk en direct in het elektronische postvak bekijken, downloaden en afdrukken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De veiligheid van je spaargeld is voor ons van het grootste belang bij de keuze van onze partnerbanken. Om deze reden werken wij alleen samen met partnerbanken die deelnemen in een nationaal depositogarantiestelsel in overeenstemming met de EU-regelgeving en die een volledige bankvergunning hebben van hun nationale toezichthouder.

Hoewel we met stabiele en toonaangevende banken werken, kunnen we de mogelijkheid van een bankfaillissement niet uitsluiten. In geval van insolventie zal het depositogarantiestelsel van het desbetreffende EU-land tegoeden t/m maximaal € 100.000 (of het equivalent bedrag in de respectievelijke nationale valuta) per bank en per klant vergoeden. In dat geval informeert en ondersteunt Raisin tijdens het proces.

De specifieke procedure wordt geregeld door het desbetreffende nationale depositogarantiestelsel op grond van EU-richtlijn 2009/14/EG en 2014/49/EU. Doorgaans wordt bij insolventie van een bank een tweede (solvabele) bank – een zogenaamde uitvoerende bank – aangewezen om de banktegoeden uit te betalen aan de spaarders die onder het depositogarantiestelsel gecompenseerd moeten worden.

De spaarder moet de terugbetaling aanvragen. De aanvraagvereisten voor de terugbetaling van banktegoeden via depositogarantiestelsels verschillen echter licht van land tot land. Uiteraard zal Raisin assistentie verlenen in het voltooien van zulke aanvraag.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel van het desbetreffende land is te vinden in de productinformatiebladen, informatiebladen voor rekeninghouders en op www.raisin.nl/depositogarantie.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Ja, in de hele EU gelden dezelfde regels voor zowel binnenlandse als buitenlandse spaarders. Binnen de Europese Unie werden de minimumvereisten voor elke lidstaat geharmoniseerd door de Richtlijnen 94/19/EG, 2009/14/EG en 2014/49/EU.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

In overeenstemming de EU-richtlijn 2009/14/EG hebben EU-lidstaten depositogarantiestelsels opgezet die deposito’s van spaarders beschermen, gewoonlijk met een dekking t/m € 100.000 (of het equivalent bedrag in de respectievelijke nationale valuta) per klant per bank. Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke regelingen is te vinden in elk productinformatieblad en informatieblad voor rekeninghouders over depositogarantie.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je spaargeld bij onze Europese partnerbanken word gegarandeerd door de nationale depositogarantiestelsels t/m € 100.000 (of het equivalent bedrag in de respectievelijke nationale valuta) per bank. In heel Europa moeten nationale depositogarantiestelsels aan dezelfde minimumvereisten voldoen (zie Richtlijn 94/19/EG, Richtlijn 2009/14/EG en Richtlijn 2014/49/EU).

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Het saldo op je Raisin-rekening bij Raisin Bank wordt gedekt tot € 100.000 per klant door het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel, Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EDB).

Meer informatie over de Duitse depositogarantie vind je op https://www.edb-banken.de/en/.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn overeengekomen de banktegoeden van individuele spaarders te beschermen. Om deze reden, en in overeenstemming met EU-specificaties, zijn nationale depositogarantiestelsels opgezet om de banktegoeden van particuliere klanten te waarborgen. Meer details zijn te vinden in de EU-Richtlijn 2009/14/EG.

In het geval van een financiële crisis en in het geval dat een bank de banktegoeden van haar klanten niet (of niet op tijd) kan terugbetalen, treedt het nationale depositogarantiestelsel in werking en betaalt het deze terug. Bedragen t/m € 100.000 per bank zijn daarmee voor elke klant beschermd. De lidstaten buiten het eurogebied zorgen ervoor dat de bedragen die in nationale valuta aan rekeninghouders worden betaald (jn plaats van euro), gelijkwaardig zijn aan de in EU-Richtlijn 2009/14/EG vastgestelde bedragen.

De meest recente EU-richtlijn 2014/49/EU verbetert de bescherming van rekeninghouders verder. Sinds juli 2015 wordt deze EU-richtlijn geleidelijk in alle lidstaten geïmplementeerd.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Tijdens je registratie bij Raisin wordt onder andere gevraagd naar (een kopie van) een ID-bewijs. Voor het ID-bewijs gelden de volgende criteria:

 • Het ID-bewijs moet een paspoort of ID-kaart zijn. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd door Raisin en buitenlandse banken aangezien bepaalde identificatiegegevens ontbreken die wel zichtbaar zijn op een paspoort of ID-kaart
 • Het ID-bewijs dient op moment van indienen nog minstens 3 maanden geldig te zijn.
 • Een watermerk, sticker etc. toevoegen ter voorkoming van identiteitsfraude is uiteraard toegestaan. Let hierbij wel op het volgende:
  Alle gegevens op het ID-bewijs, inclusief de foto en handtekening, dienen duidelijk leesbaar/zichtbaar te zijn (behalve je persoonsnummer/burgerservicenummer, zie onder)

 

Het enige gegeven dat je, indien gewenst, in je ID-bewijs mag afdekken/volledig onleesbaar maken is je persoons-/burgerservicenummer. Waar in je ID-bewijs staat dit nummer?

   • Paspoort: op je paspoort staat het nummer in de zogehete MRZ (Machine Readable Zone). Op dit paspoort (voorbeeld) staat een groen vierkant om de MRZ. Binnen de MRZ staat een rode ovaal om het gebied waar je persoons-/burgerservicenummer staat: het betreft 9 cijfers, beginnend met 0, 1 of 2. Dit 9-cijferige nummer is het enige gegeven op je paspoort dat je mag afdekken/volledig onleesbaar maken
   • ID-kaart: op je ID-kaart staat het nummer achterop in de MRZ én rechtsbovenaan. Op deze ID-kaart (voorbeeld) staat een groen vierkant om de MRZ. Binnen de MRZ en rechtsboven staan rode ovalen om de gebieden waar je persoons-/burgerservicenummer staat: het betreft 9 cijfers, beginnend met 0, 1 of 2. Dit 9-cijferige nummer is het enige gegeven op je paspoort dat je mag afdekken/volledig onleesbaar maken

 

Opmerking: op ID-bewijzen uitgegeven vóór 2014 staat het nummer mogelijk elders:

 • De positie van het nummer op een paspoort van vóór 2014 vind je hier
 • De positie van het nummer op een ID-kaart van vóór 2014 vind je hier.

 

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je hebt te allen tijde toegang tot het geld op je Raisin-rekening, tenzij het ingelegd is in een deposito bij een partnerbank. Indien je reeds de opening van een spaarproduct hebt aangevraagd, maar toegang wil tot je geld, gelieve dan schriftelijk contact op te nemen met onze klantenservice.

Je kunt op elk moment het saldo van je rekening bekijken door in te loggen op je Online Banking omgeving: je ziet het beschikbare saldo en de nog lopende transacties voor je spaarproduct(en) (bestemde gelden).

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De Raisin-rekening is een Duitse rekening bij Raisin Bank, een kredietinstelling met volledige vergunning naar Duits recht en 100% dochteronderneming van Raisin. Het Duits recht is daarom van toepassing.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je hebt toegang tot je Online Banking omgeving met je e-mailadres en wachtwoord. Zodra je je registratie hebt afgerond kun je inloggen en heb je toegang tot de aantrekkelijke spaarproducten van onze partnerbanken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Nee. Onze partnerbanken sturen je spaartegoeden te allen tijde terug naar je persoonlijke Raisin-rekening. Vervolgens mag je, voor je eigen veiligheid, alleen transacties doen vanaf je Raisin-rekening naar de door jou opgegeven tegenrekening. Je kunt dus geen transacties naar andere rekeningen uitvoeren dan de bij ons bekende tegenrekening.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

In het algemeen zijn de diensten van Raisin gratis – wij dragen de kosten voor jou. Dit omvat het openen en onderhouden van je Raisin-rekening, het beheren/uitvoeren van internationale bankoverschrijvingen (in euro’s), balansbevestigingen, rekeningafschriften en ons toegewijde team van vertegenwoordigers van de klantenservice. Het openen en beheren van spaarproducten bij onze partnerbanken is gratis.

Als je geld naar ons overmaakt vanaf een rekening in andere valuta dan euro, moet je je informeren over valutaconversies en de kosten die je maakt bij de bank waar je rekening van herkomst aanhoudt. Wij kunnen alleen betalingen in euro’s accepteren en verzenden.

Alleen in het geval van aanvullende en uitzonderlijke diensten kunnen kosten worden gemaakt. Meer informatie is te vinden in het huidige tarievenoverzicht dat deel uitmaakt van de algemene voorwaarden van Raisin Bank.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Ingezetenen van Nederland van ten minste 18 jaar oud en handelend voor eigen rekening kunnen een Raisin-rekening openen. We betreuren dat inwoners van de Verenigde Staten (VS), permanente inwoners alsmede houders van een Greencard (d.w.z. iedereen die beschouwd wordt als een “US Person” volgens FATCA) geen toegang hebben tot het aanbod van Raisin vanwege de zeer uitgebreide regelgeving met betrekking tot gegevensoverdracht naar de VS.

Ten slotte is het noodzakelijk dat je de algemene voorwaarden van zowel Raisin als Raisin Bank aanvaardt.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Nee, het is vooralsnog niet mogelijk om een gezamenlijke rekening te openen bij Raisin. Hetzelfde geldt voor de spaarproducten bij onze partnerbanken. De tegenrekening, opgegeven tijdens de registratie, mag wél een gezamenlijke rekening zijn.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Wij gebruiken persoonlijke gegevens uitsluitend voor de verwerking van je aanvraag en voor de verdere uitvoering van het contract. Als je een depositorekening of spaarrekening in het buitenland aanvraagt, geven wij je gegevens uitsluitend ter opening van de rekening door aan de betreffende partnerbank. Wij selecteren onze partnerbanken zeer zorgvuldig en zien erop toe dat zij door middel van contractuele verplichtingen aan strikte gegevensbeschermingsvoorschriften voldoen.

Wij geven je gegevens ook alleen door aan derden die door ons zijn gemachtigd om technische, logistieke of andere diensten te verlenen en wissen of blokkeren je gegevens automatisch zodra de klantrelatie eindigt en de wettelijke bewaartermijn is verstreken. In dat geval is ook ons privacybeleid van toepassing.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Wij verzamelen en gebruiken gegevens met als doel onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Informatie wordt gebruikt om contracten te verwerken, onze producten te verbeteren, misbruik van onze website te voorkomen en om technische, logistieke of andere diensten te verbeteren.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De gegevens die je invoert op onze website worden opgeslagen in onze interne database. Informatie die je via e-mail of contactformulieren verstuurt, wordt ook opgeslagen om je aanvraag zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken.

Bovendien slaan we automatisch gegevens op via cookies. Cookies informeren ons zodra je webbrowser onze website opent. In de instellingen van je browser kun je de opslag van gegevens via cookies beperken. Het beperken van het gebruik van cookies kan echter tot gevolg hebben dat je niet ten volle gebruik kunt maken van de functionaliteit van onze website.

Indien je geen verdere e-mails, brieven of telefoontjes wenst te ontvangen die geen verband houden met een bestaand contract met ons, gelieve dan onze klantenservice op de hoogte te brengen via e-mail klantenservice@raisin.nl of via 020 715 9296.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin Bank, een kredietinstelling met volledige vergunning naar Duits recht en 100% dochteronderneming van Raisin, is de kredietinstelling achter Raisin en heeft als zodanig een verplichting om de veiligheid en geheimhouding van klantgerelateerde informatie te handhaven. Raisin Bank mag informatie over klanten enkel doorgeven waar en wanneer zij wettelijk verplicht is dit te doen of wanneer een klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met het delen van zijn of haar persoonlijke gegevens. Je kunt ermee instemmen dat je persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan partnerbanken of aan Raisin voor het openen van een nieuwe rekening.

De bescherming van persoonsgegevens met alle contractuele partners van Raisin is van vitaal belang. Daarom verbinden alle partners zich ertoe de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven om een voldoende bescherming en beveiliging van je gegevens te garanderen. Wij geven of verkopen je gegevens niet aan derden voor reclamedoeleinden. Meer details vind je in ons privacybeleid.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin’s doel is om spaarders de beste rente te bieden! We geven je toegang tot exclusieve spaarproducten van banken uit heel Europa – en dat alles via één platform en volledig online! Onze diensten zijn geheel kosteloos voor jou: Raisin ontvangt een commissie op bemiddeld spaargeld van zijn partnerbanken.

Er sparen in Europa al meer dan 340.000 klanten voor meer dan € 33,0 miljard bij onze 104 partnerbanken.

Raisin is Europa’s leidende online bemiddelaar in spaarproducten van banken uit de Europese Unie. Raisin heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (vergunningnummer: 12045380) en biedt zijn website, klantenservice en documentatie in het Nederlands aan, zodat je met maximale eenvoud en gemak kan sparen in het buitenland tegen een (veel) hogere rente dan bij je huisbank. Omdat we alleen banken uit de EU aanbieden kun je er zeker van zijn dat je spaargeld gedekt wordt door een depositogarantiestelsel tot € 100.000 per bank.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De klantenservice van Raisin reageert graag op al je vragen en opmerkingen en is bereikbaar via e-mail op klantenservice@raisin.nl of telefonisch op 020 715 9296 op werkdagen 8.30 – 16.30. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier dat beschikbaar is in het Online Banking systeem. Verdere informatie van vind je op onze Contact-pagina.

Wij beantwoorden graag alle vragen over ons bedrijf en kunnen je informatie geven over de spaarproducten van onze partnerbanken. Wij wijzen je erop dat we geen financieel, fiscaal of andere vorm van advies geven.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Ja. Houd er rekening mee dat wij geen informatie/documenten per post versturen. Alle informatie is beschikbaar op www.raisin.nl. Je productselecties moeten online gemaakt worden. Je ontvangt dan – indien nodig – de contractuele documenten om af te drukken en te ondertekenen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Bij Raisin kun je kiezen uit aantrekkelijke spaarproducten van banken uit de EU – online en comfortabel vanuit huis. Zo werkt het:

 1. Open een Raisin-rekening bij Raisin Bank via www.raisin.nl. Om de rekening te openen, vul je de online registratie in. Daarna vragen wij je jezelf per online video-identificatie te identificeren bij een expert van onze partner IDnow en een adresbewijs te uploaden/e-mailen naar Raisin.
 2. Zodra je Raisin-rekening geopend is, kun je in je persoonlijke Raisin Online Banking omgeving een spaarproduct kiezen bij een van onze partnerbanken en eventueel aanvullende documenten aanleveren. Maak ten slotte het gewenste inlegbedrag over.
 3. Het openen van het spaarproduct en het doorsturen van het inlegbedrag naar de gewenste partnerbank gebeurt vervolgens volledig automatisch. Alle relevante documenten betreffende je spaarproduct worden in je elektronische postvak in je Online Banking omgeving geplaatst. N.B.: het duurt circa 3 werkdagen om het spaarproduct te openen nadat we aanvraag + de inleg hebben ontvangen.

Aan het einde van de overeengekomen looptijd (in geval van een deposito) of bij beëindiging/sluiting (in geval van een spaarrekening) zal de partnerbank het geld, incl. opgebouwde rente (na inhouding van eventuele bronbelasting), terugstorten op je Raisin-rekening. In geval van een deposito kun je er ook voor kiezen het product te laten verlengen, wat tevens eenvoudig te regelen is in je Online Banking omgeving.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Nee. We benadrukken dat Raisin op geen enkel moment adviezen zal geven met betrekking tot specifieke producten of partnerbanken. Wij kennen jouw persoonlijke vermogenspositie en individuele beleggingsdoelstellingen die je nastreeft niet en zijn daarom niet in staat om dergelijk advies te geven.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin ontvangt een provisie van de partnerbanken. Een deel van deze provisie wordt betaald aan Raisin Bank. Deze inkomsten stellen Raisin en Raisin Bank in staat hun diensten gratis aan jou aan te bieden en tegelijkertijd de kwaliteit van deze diensten voortdurend te verbeteren. Wij kunnen helaas geen verdere details over deze provisies openbaar te maken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De tegenrekening is een betaalrekening op jouw naam bij een Nederlandse/EU bank. Deze tegenrekening is de enige rekening die je kunt gebruiken in combinatie met je Raisin-rekening voor uitgaande betalingen (d.w.z. als je je geld vanuit je Raisin-rekening wilt opnemen).

De Raisin-rekening is een betaalrekening bij Raisin Bank die geen rente opbrengt en die dient als je centrale transactierekening tussen je tegenrekening en spaarproducten bij Raisin’s partnerbanken. Wanneer je een spaarproduct selecteert, zullen wij je Raisin-rekening debiteren en het betreffende bedrag op het gekozen spaarproduct bijschrijven.

De spaarproducten, deposito’s en spaarrekeningen, zijn rekeningen die rente opbouwen bij een (of meer) van onze partnerbanken. Voor elk gekozen spaarproduct wordt een nieuwe rekening geopend bij de betreffende partnerbank in jouw naam. Na het openen van het spaarproduct wordt het bedrag dat je wilt storten automatisch overgeboekt vanaf je Raisin-rekening. Op de vervaldag wordt de inleg vermeerderd met rente (eventueel na aftrek van bronbelasting) automatisch teruggeboekt naar je Raisin-rekening, waar je dan weer vrij over de gelden kunt beschikken en bijvoorbeeld een nieuw spaarproduct kunt selecteren. Bij deposito’s heb je tevens de optie het product te verlengen. Onder speciale omstandigheden is automatische verlenging mogelijk van toepassing, bv. bij een deposito dat te allen tijde beëindigd kan worden zonder een straf te betalen op de originele inleg, of als een deposito een looptijd van 3 maanden of korter heeft.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Mobiel nummer:
Je mobiele nummer kan enkel gewijzigd worden door telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice. Een actueel mobiel nummer is essentieel om financiële transacties via de mobiele TAN (mTAN) te autoriseren.

Postadres:
Je postadres kan eenvoudig worden bijgewerkt binnen je Online Banking omgeving door onder ‘Beheer’ naar ‘Mijn gegevens’ te gaan en bij Contactgegevens op ‘Bewerken’ te klikken. Houd er rekening mee dat we hierbij ook een bewijs van adres vragen. Dit kan een bankafschrift zijn, een inschrijvingsbewijs, een brief van de Belastingdienst of een factuur zoals een telefoon-, gas- of elektriciteitsrekening. Houd er rekening mee dat het document niet ouder mag zijn dan 3 maanden op moment van je aanmelding/wijziging van je adres.

E-mailadres:
Je e-mailadres kan eenvoudig worden bijgewerkt in je Online Banking omgeving door onder ‘Beheer’ naar ‘Mijn gegevens’ te gaan en bij Contactgegevens op ‘Bewerken’ te klikken. Je kunt ook contact opnemen met onze klantenservice en hen informeren over deze wijziging. Het is in het belang van beide partijen om over de meest actuele gegevens te beschikken in het geval dat we contact moeten opnemen.

Stamgegevens:
Met “stamgegevens” worden de volgende gegevens bedoeld: voornaam (voornamen), achternaam (achternamen), meisjesnaam (meisjesnamen), geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en nationaliteit. Neem contact op met onze klantenservice als je je stamgegevens wilt wijzigen. We houden je uiteraard op de hoogte van eventueel verder te ondernemen stappen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je vindt je documenten in je elektronische postvak in het Online Banking systeem. Klik op ‘Postvak’ en vervolgens op het tabblad ‘Documenten’.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De toegang tot je Raisin Online Banking systeem kan om veiligheidsredenen automatisch worden geblokkeerd als je wachtwoord vijf keer verkeerd wordt ingevoerd. Je kunt de toegang ook te allen tijde blokkeren door te klikken op ‘Account blokkeren’ onder ‘Beheer’. Hiervoor moet je een individueel gegenereerde mTAN invoeren. Je kunt de toegang ook blokkeren door contact op te nemen met onze klantenservice. Zij zullen ervoor zorgen dat onbevoegde toegang tot je account niet mogelijk is.

Neem contact op met onze klantenservice om de toegang te deblokkeren. Wij sturen je dan om veiligheidsredenen een nieuw wachtwoord per post. Met je nieuwe wachtwoord kun je weer inloggen. Wij raden je aan je wachtwoord achteraf te wijzigen. Houd er rekening mee dat je wachtwoord uit 6-16 tekens moet bestaan en mag letters, cijfers en speciale tekens bevatten. Ten slotte mag je je laatste 10 wachtwoorden niet opnieuw gebruiken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Neem telefonisch contact op met onze klantenservice: 020 715 9296. Wij zullen je dan voorzien van je accountgegevens.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Controleer of je je e-mailadres en wachtwoord correct hebt ingevoerd. Controleer ook of je niet per ongeluk Caps Lock hebt ingeschakeld.

Als je je inloggegevens vergeten bent, kunt je contact opnemen met onze klantenservice via e-mail op klantenservice@raisin.nl of per telefoon op 020 715 9296.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin gebruikt mobiele TAN’s (mTAN) om financiële transacties te autoriseren. Bij het starten van een transactie wordt een individuele mTAN gegenereerd en per sms naar je mobiele telefoon verzonden. Zorg ervoor dat je mobiele telefoon geconfigureerd is om sms-berichten te ontvangen.

Een mTAN biedt extra beveiliging omdat het fungeert als een vorm van twee-factor authenticatie in combinatie met het wachtwoord waarmee je inlogt op je Raisin Online Banking omgeving. Bij diefstal van je inloggegevens kunnen geen transacties worden uitgevoerd zonder toegang tot je mobiele telefoon.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Als je je wachtwoord vergeet, neem dan telefonisch of schriftelijk contact op met onze klantenservice. Wij sturen dan per post een nieuw wachtwoord. Bezorging duurt normaal circa twee bankwerkdagen, maar kan in sommige gevallen tot een week duren. Vervolgens kun je inloggen op het Online Banking omgeving met je e-mailadres en het nieuwe wachtwoord. Wij raden je aan de wachtwoord achteraf te wijzigen.

Houd er rekening mee dat je wachtwoord tussen de 6 en 16 tekens moet bevatten en indien mogelijk een combinatie van letters, cijfers en symbolen moet zijn. Spaties die niet zijn ingevuld worden niet aanvaard. Om veiligheidsredenen mag je geen van je 10 laatst gebruikte wachtwoorden opnieuw gebruiken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je kunt je wachtwoord te allen tijde wijzigen door in te loggen op het Raisin Online Banking systeem en te klikken onder ‘Beheer’ op ‘Mijn gegevens’. In het blok Documenten en wachtwoord kun je je wachtwoord bewerken. De wachtwoord moet uit 6 tot 16 tekens bestaan. Het is niet mogelijk om de laatste 10 wachtwoorden opnieuw te gebruiken. Je moet het nieuwe wachtwoord met een mobiele TAN (mTAN) bevestigen.

Het beste is als je je wachtwoord regelmatig te wijzigt. Vermijd voor je eigen veiligheid ook het gebruik van je geboortedatum, telefoonnummer, postcode of soortgelijke gegevens met herkenbare persoonlijke informatie.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De veiligheid van jouw gegevens is voor ons van het grootste belang. Daarom streven we ernaar de nieuwste beveiligingsstandaarden en technologie te gebruiken om ervoor te zorgen dat je je beschermd voelt. Onze firewall voorkomt ongeautoriseerde externe toegang tot jouw gegevens in ons systeem en ons versleutelings- en identificatiesysteem met meerdere stappen zorgt ervoor dat ongeautoriseerde personen jouw gegevens niet kunnen onderscheppen of leesbaar kunnen maken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

We selecteren de partnerbanken waarmee we samenwerken zorgvuldig en we streven ernaar onze klanten de meest veilige service te bieden. We kunnen echter geen garantie geven voor de veiligheid van onze partnerbanken. Wij verstrekken je zoveel mogelijk informatie over de aangeboden spaarproducten zodat je een geïnformeerde keuze kunt maken.

Het is voor ons ook van groot belang een open dialoog te voeren en nauw contact te onderhouden met onze partnerbanken. Zij zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens en wij eisen dat zij verantwoordelijk en professioneel handelen in overeenstemming met ons privacybeleid. Wij geven je gegevens alleen aan hen door om een spaarproduct te openen. Het is onze partnerbanken niet toegestaan deze informatie voor enig ander doel te gebruiken of aan derden te verkopen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Informatie over aanbiedingen van onze partnerbanken is beschikbaar op onze website en in je Raisin Online Banking omgeving.

Met onze nieuwsbrief blijf je ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen bij Raisin. Wij informeren onze klanten graag over innovatieve productkenmerken, actuele markttrends, productaanbiedingen en aantrekkelijke voorwaarden van onze partnerbanken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De specifieke vereisten voor het openen van een deposito of spaarrekeningen kunnen verschillen tussen partnerbanken. De reden hiervoor is het feit dat het land waarin een bepaalde partnerbank is gevestigd, afwijkende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen kan hebben welke het aanvraagproces beïnvloeden. De individuele veresiten van elke partnerbank vind je op de productpagina’s en de bijbehorende productinformatiebladen. Bij het openen van een spaarproduct worden de eventueel aanvullende benodigde documenten aan je overhandigd en (voor zover mogelijk) voor je gemak vooringevuld.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Dit is afhankelijk van de voorkeur van de betreffende partnerbank. Voor de meeste banken is het Nederlands recht van toepassing, maar in enkele gevallen geldt het recht van het land van herkomst van de bank. Welk recht geldt is terug te vinden in de algemene voorwaarden van de bank.

De leidende taal van de overeenkomst is altijd Engels. Raisin voegt voor het gemak een Nederlandse vertaling bij.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Algemeen

Dit is geheel afhankelijk van de specifieke productkenmerken die de partnerbanken erop nahouden. Raisin zorgt er telkens voor dat je tijdig (d.w.z. voorafgaand aan het aanvragen van een spaarproduct) beschikt over alle relevante informatie – inclusief wanneer de rente uitgekeerd wordt – zodat je op eenvoudig wijze en met maximale transparantie de juist keuze kunt maken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Het maximale inlegbedrag kan variëren per partnerbank en per spaarproduct. Houd er rekening mee dat sommige partnerbanken het maximale bedrag dat kan worden gestort, beperken. Dit is gewoonlijk het maximale bedrag dat door het respectieve nationale depositogarantiestelsel wordt gedekt, namelijk € 100.000. In dergelijke gevallen is het niet mogelijk dit bedrag te overschrijden, ongeacht de looptijd en het aantal deposito’s of spaarrekeningen. Precieze details vind je op de betreffende productinformatiebladen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je spaarproduct wordt aangehouden bij de betreffende partnerbank waarmee je een contract aangaat. Dit contract wordt naar je elektronische postvak in je Raisin Online Banking omgeving gestuurd zodra de partnerbank de rekening heeft geopend.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De voorwaarden voor elk spaarproduct vind je in de productinformatiebladen en in de algemene voorwaarden van de betreffende partnerbanken.

Om in eerste instantie te registreren bij Raisin moet je akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Raisin en Raisin Bank.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Deposito’s (ook wel termijndeposito’s, spaardeposito’s, of vastrentende spaarrekeningen genoemd) zijn spaarproducten waarbij een eenmalig inlegbedrag voor een vaste termijn tegen een vast rentetarief mogelijk is.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Voor een deposito zijn zowel de terugbetaling van de inleg als de rentebetalingen contractueel gegarandeerd omdat noch de inleg noch de rentebetaling(en) onderhevig zijn aan prijs- of renterisico.

Indien de deposito’s in euro worden aangehouden, is er geen wisselkoersrisico. Een wisselkoersrisico kan zich enkel voordoen indien een deposito wordt aangehouden in een andere munt dan de euro.

Het insolventierisico van de bank blijft bestaan, maar tegen dit risico word je beschermd door het respectievelijke nationale depositogarantiestelsel.

Normaal gesproken heb je vóór de vervaldatum geen toegang tot gelden die op je deposito zijn ingelegd. Raisin heeft echter ook producten beschikbaar die een vroegtijdige beëindiging zonder kosten mogelijk maken. Houd er rekening mee dat in het geval van een vroegtijdige beëindiging de rente kan worden verlaagd of geheel kan worden uitgesloten (nietig verklaard of geannuleerd).

Een ander voordeel is de gegarandeerde rente die je ontvangt op het deposito, vooral in vergelijking met een vrij opneembare spaarrekening. Voor een spaarrekening geldt een variabele rente. Voor een deposito blijft het vooraf overeengekomen rentetarief onveranderd voor de volledige looptijd.

Daarnaast profiteer je van het feit dat alle diensten van Raisin gratis zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan het openen of aanhouden van een Raisin-rekening of deposito. Bovendien dragen wij alle kosten voor internationale euro-transacties van je Raisin-rekening naar de deposito- of spaarrekening, evenals de kosten voor het (op de vervaldag) terugboeken van geld van de deposito- of spaarrekening naar de Raisin-rekening. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij het wisselen van valuta, kunnen extra kosten worden gemaakt. Meer informatie vind je in de algemene voorwaarden.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De looptijd van het door jou gekozen deposito begint zodra wij alle vereiste documenten hebben ontvangen, de partnerbank het inlegbedrag heeft ontvangen en op je depositorekening gecrediteerd.

Aangezien (in sommige gevallen) de documenten naar het buitenland worden verzonden, kan de opening van een deposito enkele dagen in beslag nemen. Zodra de depositorekening succesvol geopend is, wordt je hierover geïnformeerd via een bevestiging in je Online Banking omgeving. Je ontvangt een bericht per e-mail zodra je de relevante documenten tot je beschikking staan.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Dit hangt volledig af van jouw voorkeur. Je kunt er uiteraard voor kiezen het deposito te verlengen onder de dan geldende voorwaarden en met het dan geldende rentetarief. In het overgrote deel van de gevallen loopt het deposito af en worden de inleg en rente (na aftrek van eventuele bronheffing) automatisch teruggeboekt naar je Raisin-rekening, waar je weer vrij over het geld kunt beschikken. Onder speciale omstandigheden is automatische verlenging mogelijk van toepassing, bv. bij een deposito dat te allen tijde beëindigd kan worden zonder een straf te betalen op de originele inleg, of als een deposito een looptijd van 3 maanden of korter heeft.

Op de vervaldag en bij (terug)storting van gelden uit je deposito ontvang je van de partnerbank een overzicht van het saldo en de eindafrekening als PDF-document in het elektronische postvak in je Online Banking omgeving. Je hebt dan verschillende opties:

 • Je kunt het geld terugboeken naar je tegenrekening
 • Je opent een spaarproduct bij een andere (of dezelfde) partnerbank en gaat door met rente verdienen! Meer informatie over de spaarproducten van onze partnerbanken vind je op onze website en in je Online Banking omgeving.

 

 

 

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Rentebetalingen (na aftrek van eventuele bronheffing) worden altijd op je Raisin-rekening bijgeschreven.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Belasting

Als (fiscaal) inwoner van Nederland betaal je altijd belasting over je spaargeld in Nederland, ongeacht in welk land dit spaargeld staat. Een aantal landen in de EU heft nog lokale bronbelasting over spaarrente opgebouwd in dat land. Je kunt deze bronbelasting verminderen (in de meeste gevallen naar 0%) door aan te tonen aan de betreffende buitenlandse bank dat je fiscaal inwoner bent van Nederland en daar ook je belasting betaalt. Hoe je dit aantoont en eventueel in het buitenland betaalde belasting kunt terugvorderen/verrekenen met je Nederlandse belasting lees je hier.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Het verzoek om je burgerservicenummer (BSN, d.w.z. het fiscaal identificatienummer of TIN) is een wettelijke vereiste van de Europese Unie (EU). Op grond van Europese richtlijnen zijn (buitenlandse) banken wettelijk verplicht het BSN en andere relevante informatie van Nederlandse belastingplichtigen jaarlijks aan de Nederlandse Belastingdienst te melden. Het BSN en andere informatie wordt door de Belastingdienst gebruikt om Nederlandse belastingbetalers te identificeren.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Nee – noch Raisin, noch Raisin Bank houdt enige belasting in op verdiende rente. Rente-inkomsten worden verdiend bij de desbetreffende partnerbank waar je je spaargeld hebt en zijn onderworpen aan overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Nederland en het land van waar je je spaargeld hebt. Aan het einde van de looptijd (in geval van een deposito) of bij beëindiging/sluiting (in geval van een spaarrekening) ontvang je van de partnerbank documenten met alle informatie die je nodig hebt voor je belastingaangifte. Houd er rekening mee dat jij verantwoordelijk bent voor het correct indienen van je belastingaangifte in Nederland.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Ja, je krijgt een bevestigingsdocument van Raisin en de partnerbank waar je je deposito aanhoudt. Het wordt automatisch naar je elektronische postvak gestuurd zonder dat je een aparte aanvraag hoeft in te dienen. Je kunt de documenten overzichtelijk en direct in het elektronische postvak bekijken, downloaden en afdrukken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Depositogarantie

De veiligheid van je spaargeld is voor ons van het grootste belang bij de keuze van onze partnerbanken. Om deze reden werken wij alleen samen met partnerbanken die deelnemen in een nationaal depositogarantiestelsel in overeenstemming met de EU-regelgeving en die een volledige bankvergunning hebben van hun nationale toezichthouder.

Hoewel we met stabiele en toonaangevende banken werken, kunnen we de mogelijkheid van een bankfaillissement niet uitsluiten. In geval van insolventie zal het depositogarantiestelsel van het desbetreffende EU-land tegoeden t/m maximaal € 100.000 (of het equivalent bedrag in de respectievelijke nationale valuta) per bank en per klant vergoeden. In dat geval informeert en ondersteunt Raisin tijdens het proces.

De specifieke procedure wordt geregeld door het desbetreffende nationale depositogarantiestelsel op grond van EU-richtlijn 2009/14/EG en 2014/49/EU. Doorgaans wordt bij insolventie van een bank een tweede (solvabele) bank – een zogenaamde uitvoerende bank – aangewezen om de banktegoeden uit te betalen aan de spaarders die onder het depositogarantiestelsel gecompenseerd moeten worden.

De spaarder moet de terugbetaling aanvragen. De aanvraagvereisten voor de terugbetaling van banktegoeden via depositogarantiestelsels verschillen echter licht van land tot land. Uiteraard zal Raisin assistentie verlenen in het voltooien van zulke aanvraag.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel van het desbetreffende land is te vinden in de productinformatiebladen, informatiebladen voor rekeninghouders en op www.raisin.nl/depositogarantie.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Ja, in de hele EU gelden dezelfde regels voor zowel binnenlandse als buitenlandse spaarders. Binnen de Europese Unie werden de minimumvereisten voor elke lidstaat geharmoniseerd door de Richtlijnen 94/19/EG, 2009/14/EG en 2014/49/EU.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

In overeenstemming de EU-richtlijn 2009/14/EG hebben EU-lidstaten depositogarantiestelsels opgezet die deposito’s van spaarders beschermen, gewoonlijk met een dekking t/m € 100.000 (of het equivalent bedrag in de respectievelijke nationale valuta) per klant per bank. Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke regelingen is te vinden in elk productinformatieblad en informatieblad voor rekeninghouders over depositogarantie.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je spaargeld bij onze Europese partnerbanken word gegarandeerd door de nationale depositogarantiestelsels t/m € 100.000 (of het equivalent bedrag in de respectievelijke nationale valuta) per bank. In heel Europa moeten nationale depositogarantiestelsels aan dezelfde minimumvereisten voldoen (zie Richtlijn 94/19/EG, Richtlijn 2009/14/EG en Richtlijn 2014/49/EU).

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Het saldo op je Raisin-rekening bij Raisin Bank wordt gedekt tot € 100.000 per klant door het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel, Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EDB).

Meer informatie over de Duitse depositogarantie vind je op https://www.edb-banken.de/en/.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn overeengekomen de banktegoeden van individuele spaarders te beschermen. Om deze reden, en in overeenstemming met EU-specificaties, zijn nationale depositogarantiestelsels opgezet om de banktegoeden van particuliere klanten te waarborgen. Meer details zijn te vinden in de EU-Richtlijn 2009/14/EG.

In het geval van een financiële crisis en in het geval dat een bank de banktegoeden van haar klanten niet (of niet op tijd) kan terugbetalen, treedt het nationale depositogarantiestelsel in werking en betaalt het deze terug. Bedragen t/m € 100.000 per bank zijn daarmee voor elke klant beschermd. De lidstaten buiten het eurogebied zorgen ervoor dat de bedragen die in nationale valuta aan rekeninghouders worden betaald (jn plaats van euro), gelijkwaardig zijn aan de in EU-Richtlijn 2009/14/EG vastgestelde bedragen.

De meest recente EU-richtlijn 2014/49/EU verbetert de bescherming van rekeninghouders verder. Sinds juli 2015 wordt deze EU-richtlijn geleidelijk in alle lidstaten geïmplementeerd.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De Raisin-rekening

Tijdens je registratie bij Raisin wordt onder andere gevraagd naar (een kopie van) een ID-bewijs. Voor het ID-bewijs gelden de volgende criteria:

 • Het ID-bewijs moet een paspoort of ID-kaart zijn. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd door Raisin en buitenlandse banken aangezien bepaalde identificatiegegevens ontbreken die wel zichtbaar zijn op een paspoort of ID-kaart
 • Het ID-bewijs dient op moment van indienen nog minstens 3 maanden geldig te zijn.
 • Een watermerk, sticker etc. toevoegen ter voorkoming van identiteitsfraude is uiteraard toegestaan. Let hierbij wel op het volgende:
  Alle gegevens op het ID-bewijs, inclusief de foto en handtekening, dienen duidelijk leesbaar/zichtbaar te zijn (behalve je persoonsnummer/burgerservicenummer, zie onder)

 

Het enige gegeven dat je, indien gewenst, in je ID-bewijs mag afdekken/volledig onleesbaar maken is je persoons-/burgerservicenummer. Waar in je ID-bewijs staat dit nummer?

   • Paspoort: op je paspoort staat het nummer in de zogehete MRZ (Machine Readable Zone). Op dit paspoort (voorbeeld) staat een groen vierkant om de MRZ. Binnen de MRZ staat een rode ovaal om het gebied waar je persoons-/burgerservicenummer staat: het betreft 9 cijfers, beginnend met 0, 1 of 2. Dit 9-cijferige nummer is het enige gegeven op je paspoort dat je mag afdekken/volledig onleesbaar maken
   • ID-kaart: op je ID-kaart staat het nummer achterop in de MRZ én rechtsbovenaan. Op deze ID-kaart (voorbeeld) staat een groen vierkant om de MRZ. Binnen de MRZ en rechtsboven staan rode ovalen om de gebieden waar je persoons-/burgerservicenummer staat: het betreft 9 cijfers, beginnend met 0, 1 of 2. Dit 9-cijferige nummer is het enige gegeven op je paspoort dat je mag afdekken/volledig onleesbaar maken

 

Opmerking: op ID-bewijzen uitgegeven vóór 2014 staat het nummer mogelijk elders:

 • De positie van het nummer op een paspoort van vóór 2014 vind je hier
 • De positie van het nummer op een ID-kaart van vóór 2014 vind je hier.

 

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je hebt te allen tijde toegang tot het geld op je Raisin-rekening, tenzij het ingelegd is in een deposito bij een partnerbank. Indien je reeds de opening van een spaarproduct hebt aangevraagd, maar toegang wil tot je geld, gelieve dan schriftelijk contact op te nemen met onze klantenservice.

Je kunt op elk moment het saldo van je rekening bekijken door in te loggen op je Online Banking omgeving: je ziet het beschikbare saldo en de nog lopende transacties voor je spaarproduct(en) (bestemde gelden).

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De Raisin-rekening is een Duitse rekening bij Raisin Bank, een kredietinstelling met volledige vergunning naar Duits recht en 100% dochteronderneming van Raisin. Het Duits recht is daarom van toepassing.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je hebt toegang tot je Online Banking omgeving met je e-mailadres en wachtwoord. Zodra je je registratie hebt afgerond kun je inloggen en heb je toegang tot de aantrekkelijke spaarproducten van onze partnerbanken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Nee. Onze partnerbanken sturen je spaartegoeden te allen tijde terug naar je persoonlijke Raisin-rekening. Vervolgens mag je, voor je eigen veiligheid, alleen transacties doen vanaf je Raisin-rekening naar de door jou opgegeven tegenrekening. Je kunt dus geen transacties naar andere rekeningen uitvoeren dan de bij ons bekende tegenrekening.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

In het algemeen zijn de diensten van Raisin gratis – wij dragen de kosten voor jou. Dit omvat het openen en onderhouden van je Raisin-rekening, het beheren/uitvoeren van internationale bankoverschrijvingen (in euro’s), balansbevestigingen, rekeningafschriften en ons toegewijde team van vertegenwoordigers van de klantenservice. Het openen en beheren van spaarproducten bij onze partnerbanken is gratis.

Als je geld naar ons overmaakt vanaf een rekening in andere valuta dan euro, moet je je informeren over valutaconversies en de kosten die je maakt bij de bank waar je rekening van herkomst aanhoudt. Wij kunnen alleen betalingen in euro’s accepteren en verzenden.

Alleen in het geval van aanvullende en uitzonderlijke diensten kunnen kosten worden gemaakt. Meer informatie is te vinden in het huidige tarievenoverzicht dat deel uitmaakt van de algemene voorwaarden van Raisin Bank.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Ingezetenen van Nederland van ten minste 18 jaar oud en handelend voor eigen rekening kunnen een Raisin-rekening openen. We betreuren dat inwoners van de Verenigde Staten (VS), permanente inwoners alsmede houders van een Greencard (d.w.z. iedereen die beschouwd wordt als een “US Person” volgens FATCA) geen toegang hebben tot het aanbod van Raisin vanwege de zeer uitgebreide regelgeving met betrekking tot gegevensoverdracht naar de VS.

Ten slotte is het noodzakelijk dat je de algemene voorwaarden van zowel Raisin als Raisin Bank aanvaardt.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Nee, het is vooralsnog niet mogelijk om een gezamenlijke rekening te openen bij Raisin. Hetzelfde geldt voor de spaarproducten bij onze partnerbanken. De tegenrekening, opgegeven tijdens de registratie, mag wél een gezamenlijke rekening zijn.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Gegevensbescherming

Wij gebruiken persoonlijke gegevens uitsluitend voor de verwerking van je aanvraag en voor de verdere uitvoering van het contract. Als je een depositorekening of spaarrekening in het buitenland aanvraagt, geven wij je gegevens uitsluitend ter opening van de rekening door aan de betreffende partnerbank. Wij selecteren onze partnerbanken zeer zorgvuldig en zien erop toe dat zij door middel van contractuele verplichtingen aan strikte gegevensbeschermingsvoorschriften voldoen.

Wij geven je gegevens ook alleen door aan derden die door ons zijn gemachtigd om technische, logistieke of andere diensten te verlenen en wissen of blokkeren je gegevens automatisch zodra de klantrelatie eindigt en de wettelijke bewaartermijn is verstreken. In dat geval is ook ons privacybeleid van toepassing.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Wij verzamelen en gebruiken gegevens met als doel onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Informatie wordt gebruikt om contracten te verwerken, onze producten te verbeteren, misbruik van onze website te voorkomen en om technische, logistieke of andere diensten te verbeteren.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De gegevens die je invoert op onze website worden opgeslagen in onze interne database. Informatie die je via e-mail of contactformulieren verstuurt, wordt ook opgeslagen om je aanvraag zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken.

Bovendien slaan we automatisch gegevens op via cookies. Cookies informeren ons zodra je webbrowser onze website opent. In de instellingen van je browser kun je de opslag van gegevens via cookies beperken. Het beperken van het gebruik van cookies kan echter tot gevolg hebben dat je niet ten volle gebruik kunt maken van de functionaliteit van onze website.

Indien je geen verdere e-mails, brieven of telefoontjes wenst te ontvangen die geen verband houden met een bestaand contract met ons, gelieve dan onze klantenservice op de hoogte te brengen via e-mail klantenservice@raisin.nl of via 020 715 9296.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin Bank, een kredietinstelling met volledige vergunning naar Duits recht en 100% dochteronderneming van Raisin, is de kredietinstelling achter Raisin en heeft als zodanig een verplichting om de veiligheid en geheimhouding van klantgerelateerde informatie te handhaven. Raisin Bank mag informatie over klanten enkel doorgeven waar en wanneer zij wettelijk verplicht is dit te doen of wanneer een klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met het delen van zijn of haar persoonlijke gegevens. Je kunt ermee instemmen dat je persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan partnerbanken of aan Raisin voor het openen van een nieuwe rekening.

De bescherming van persoonsgegevens met alle contractuele partners van Raisin is van vitaal belang. Daarom verbinden alle partners zich ertoe de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven om een voldoende bescherming en beveiliging van je gegevens te garanderen. Wij geven of verkopen je gegevens niet aan derden voor reclamedoeleinden. Meer details vind je in ons privacybeleid.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Over Raisin

Raisin’s doel is om spaarders de beste rente te bieden! We geven je toegang tot exclusieve spaarproducten van banken uit heel Europa – en dat alles via één platform en volledig online! Onze diensten zijn geheel kosteloos voor jou: Raisin ontvangt een commissie op bemiddeld spaargeld van zijn partnerbanken.

Er sparen in Europa al meer dan 340.000 klanten voor meer dan € 33,0 miljard bij onze 104 partnerbanken.

Raisin is Europa’s leidende online bemiddelaar in spaarproducten van banken uit de Europese Unie. Raisin heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (vergunningnummer: 12045380) en biedt zijn website, klantenservice en documentatie in het Nederlands aan, zodat je met maximale eenvoud en gemak kan sparen in het buitenland tegen een (veel) hogere rente dan bij je huisbank. Omdat we alleen banken uit de EU aanbieden kun je er zeker van zijn dat je spaargeld gedekt wordt door een depositogarantiestelsel tot € 100.000 per bank.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De klantenservice van Raisin reageert graag op al je vragen en opmerkingen en is bereikbaar via e-mail op klantenservice@raisin.nl of telefonisch op 020 715 9296 op werkdagen 8.30 – 16.30. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier dat beschikbaar is in het Online Banking systeem. Verdere informatie van vind je op onze Contact-pagina.

Wij beantwoorden graag alle vragen over ons bedrijf en kunnen je informatie geven over de spaarproducten van onze partnerbanken. Wij wijzen je erop dat we geen financieel, fiscaal of andere vorm van advies geven.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Ja. Houd er rekening mee dat wij geen informatie/documenten per post versturen. Alle informatie is beschikbaar op www.raisin.nl. Je productselecties moeten online gemaakt worden. Je ontvangt dan – indien nodig – de contractuele documenten om af te drukken en te ondertekenen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Bij Raisin kun je kiezen uit aantrekkelijke spaarproducten van banken uit de EU – online en comfortabel vanuit huis. Zo werkt het:

 1. Open een Raisin-rekening bij Raisin Bank via www.raisin.nl. Om de rekening te openen, vul je de online registratie in. Daarna vragen wij je jezelf per online video-identificatie te identificeren bij een expert van onze partner IDnow en een adresbewijs te uploaden/e-mailen naar Raisin.
 2. Zodra je Raisin-rekening geopend is, kun je in je persoonlijke Raisin Online Banking omgeving een spaarproduct kiezen bij een van onze partnerbanken en eventueel aanvullende documenten aanleveren. Maak ten slotte het gewenste inlegbedrag over.
 3. Het openen van het spaarproduct en het doorsturen van het inlegbedrag naar de gewenste partnerbank gebeurt vervolgens volledig automatisch. Alle relevante documenten betreffende je spaarproduct worden in je elektronische postvak in je Online Banking omgeving geplaatst. N.B.: het duurt circa 3 werkdagen om het spaarproduct te openen nadat we aanvraag + de inleg hebben ontvangen.

Aan het einde van de overeengekomen looptijd (in geval van een deposito) of bij beëindiging/sluiting (in geval van een spaarrekening) zal de partnerbank het geld, incl. opgebouwde rente (na inhouding van eventuele bronbelasting), terugstorten op je Raisin-rekening. In geval van een deposito kun je er ook voor kiezen het product te laten verlengen, wat tevens eenvoudig te regelen is in je Online Banking omgeving.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Nee. We benadrukken dat Raisin op geen enkel moment adviezen zal geven met betrekking tot specifieke producten of partnerbanken. Wij kennen jouw persoonlijke vermogenspositie en individuele beleggingsdoelstellingen die je nastreeft niet en zijn daarom niet in staat om dergelijk advies te geven.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin ontvangt een provisie van de partnerbanken. Een deel van deze provisie wordt betaald aan Raisin Bank. Deze inkomsten stellen Raisin en Raisin Bank in staat hun diensten gratis aan jou aan te bieden en tegelijkertijd de kwaliteit van deze diensten voortdurend te verbeteren. Wij kunnen helaas geen verdere details over deze provisies openbaar te maken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De tegenrekening is een betaalrekening op jouw naam bij een Nederlandse/EU bank. Deze tegenrekening is de enige rekening die je kunt gebruiken in combinatie met je Raisin-rekening voor uitgaande betalingen (d.w.z. als je je geld vanuit je Raisin-rekening wilt opnemen).

De Raisin-rekening is een betaalrekening bij Raisin Bank die geen rente opbrengt en die dient als je centrale transactierekening tussen je tegenrekening en spaarproducten bij Raisin’s partnerbanken. Wanneer je een spaarproduct selecteert, zullen wij je Raisin-rekening debiteren en het betreffende bedrag op het gekozen spaarproduct bijschrijven.

De spaarproducten, deposito’s en spaarrekeningen, zijn rekeningen die rente opbouwen bij een (of meer) van onze partnerbanken. Voor elk gekozen spaarproduct wordt een nieuwe rekening geopend bij de betreffende partnerbank in jouw naam. Na het openen van het spaarproduct wordt het bedrag dat je wilt storten automatisch overgeboekt vanaf je Raisin-rekening. Op de vervaldag wordt de inleg vermeerderd met rente (eventueel na aftrek van bronbelasting) automatisch teruggeboekt naar je Raisin-rekening, waar je dan weer vrij over de gelden kunt beschikken en bijvoorbeeld een nieuw spaarproduct kunt selecteren. Bij deposito’s heb je tevens de optie het product te verlengen. Onder speciale omstandigheden is automatische verlenging mogelijk van toepassing, bv. bij een deposito dat te allen tijde beëindigd kan worden zonder een straf te betalen op de originele inleg, of als een deposito een looptijd van 3 maanden of korter heeft.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin's Online Banking

Mobiel nummer:
Je mobiele nummer kan enkel gewijzigd worden door telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice. Een actueel mobiel nummer is essentieel om financiële transacties via de mobiele TAN (mTAN) te autoriseren.

Postadres:
Je postadres kan eenvoudig worden bijgewerkt binnen je Online Banking omgeving door onder ‘Beheer’ naar ‘Mijn gegevens’ te gaan en bij Contactgegevens op ‘Bewerken’ te klikken. Houd er rekening mee dat we hierbij ook een bewijs van adres vragen. Dit kan een bankafschrift zijn, een inschrijvingsbewijs, een brief van de Belastingdienst of een factuur zoals een telefoon-, gas- of elektriciteitsrekening. Houd er rekening mee dat het document niet ouder mag zijn dan 3 maanden op moment van je aanmelding/wijziging van je adres.

E-mailadres:
Je e-mailadres kan eenvoudig worden bijgewerkt in je Online Banking omgeving door onder ‘Beheer’ naar ‘Mijn gegevens’ te gaan en bij Contactgegevens op ‘Bewerken’ te klikken. Je kunt ook contact opnemen met onze klantenservice en hen informeren over deze wijziging. Het is in het belang van beide partijen om over de meest actuele gegevens te beschikken in het geval dat we contact moeten opnemen.

Stamgegevens:
Met “stamgegevens” worden de volgende gegevens bedoeld: voornaam (voornamen), achternaam (achternamen), meisjesnaam (meisjesnamen), geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en nationaliteit. Neem contact op met onze klantenservice als je je stamgegevens wilt wijzigen. We houden je uiteraard op de hoogte van eventueel verder te ondernemen stappen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je vindt je documenten in je elektronische postvak in het Online Banking systeem. Klik op ‘Postvak’ en vervolgens op het tabblad ‘Documenten’.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De toegang tot je Raisin Online Banking systeem kan om veiligheidsredenen automatisch worden geblokkeerd als je wachtwoord vijf keer verkeerd wordt ingevoerd. Je kunt de toegang ook te allen tijde blokkeren door te klikken op ‘Account blokkeren’ onder ‘Beheer’. Hiervoor moet je een individueel gegenereerde mTAN invoeren. Je kunt de toegang ook blokkeren door contact op te nemen met onze klantenservice. Zij zullen ervoor zorgen dat onbevoegde toegang tot je account niet mogelijk is.

Neem contact op met onze klantenservice om de toegang te deblokkeren. Wij sturen je dan om veiligheidsredenen een nieuw wachtwoord per post. Met je nieuwe wachtwoord kun je weer inloggen. Wij raden je aan je wachtwoord achteraf te wijzigen. Houd er rekening mee dat je wachtwoord uit 6-16 tekens moet bestaan en mag letters, cijfers en speciale tekens bevatten. Ten slotte mag je je laatste 10 wachtwoorden niet opnieuw gebruiken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Neem telefonisch contact op met onze klantenservice: 020 715 9296. Wij zullen je dan voorzien van je accountgegevens.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Controleer of je je e-mailadres en wachtwoord correct hebt ingevoerd. Controleer ook of je niet per ongeluk Caps Lock hebt ingeschakeld.

Als je je inloggegevens vergeten bent, kunt je contact opnemen met onze klantenservice via e-mail op klantenservice@raisin.nl of per telefoon op 020 715 9296.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin gebruikt mobiele TAN’s (mTAN) om financiële transacties te autoriseren. Bij het starten van een transactie wordt een individuele mTAN gegenereerd en per sms naar je mobiele telefoon verzonden. Zorg ervoor dat je mobiele telefoon geconfigureerd is om sms-berichten te ontvangen.

Een mTAN biedt extra beveiliging omdat het fungeert als een vorm van twee-factor authenticatie in combinatie met het wachtwoord waarmee je inlogt op je Raisin Online Banking omgeving. Bij diefstal van je inloggegevens kunnen geen transacties worden uitgevoerd zonder toegang tot je mobiele telefoon.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Als je je wachtwoord vergeet, neem dan telefonisch of schriftelijk contact op met onze klantenservice. Wij sturen dan per post een nieuw wachtwoord. Bezorging duurt normaal circa twee bankwerkdagen, maar kan in sommige gevallen tot een week duren. Vervolgens kun je inloggen op het Online Banking omgeving met je e-mailadres en het nieuwe wachtwoord. Wij raden je aan de wachtwoord achteraf te wijzigen.

Houd er rekening mee dat je wachtwoord tussen de 6 en 16 tekens moet bevatten en indien mogelijk een combinatie van letters, cijfers en symbolen moet zijn. Spaties die niet zijn ingevuld worden niet aanvaard. Om veiligheidsredenen mag je geen van je 10 laatst gebruikte wachtwoorden opnieuw gebruiken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je kunt je wachtwoord te allen tijde wijzigen door in te loggen op het Raisin Online Banking systeem en te klikken onder ‘Beheer’ op ‘Mijn gegevens’. In het blok Documenten en wachtwoord kun je je wachtwoord bewerken. De wachtwoord moet uit 6 tot 16 tekens bestaan. Het is niet mogelijk om de laatste 10 wachtwoorden opnieuw te gebruiken. Je moet het nieuwe wachtwoord met een mobiele TAN (mTAN) bevestigen.

Het beste is als je je wachtwoord regelmatig te wijzigt. Vermijd voor je eigen veiligheid ook het gebruik van je geboortedatum, telefoonnummer, postcode of soortgelijke gegevens met herkenbare persoonlijke informatie.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De veiligheid van jouw gegevens is voor ons van het grootste belang. Daarom streven we ernaar de nieuwste beveiligingsstandaarden en technologie te gebruiken om ervoor te zorgen dat je je beschermd voelt. Onze firewall voorkomt ongeautoriseerde externe toegang tot jouw gegevens in ons systeem en ons versleutelings- en identificatiesysteem met meerdere stappen zorgt ervoor dat ongeautoriseerde personen jouw gegevens niet kunnen onderscheppen of leesbaar kunnen maken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin's partnerbanken

We selecteren de partnerbanken waarmee we samenwerken zorgvuldig en we streven ernaar onze klanten de meest veilige service te bieden. We kunnen echter geen garantie geven voor de veiligheid van onze partnerbanken. Wij verstrekken je zoveel mogelijk informatie over de aangeboden spaarproducten zodat je een geïnformeerde keuze kunt maken.

Het is voor ons ook van groot belang een open dialoog te voeren en nauw contact te onderhouden met onze partnerbanken. Zij zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens en wij eisen dat zij verantwoordelijk en professioneel handelen in overeenstemming met ons privacybeleid. Wij geven je gegevens alleen aan hen door om een spaarproduct te openen. Het is onze partnerbanken niet toegestaan deze informatie voor enig ander doel te gebruiken of aan derden te verkopen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Informatie over aanbiedingen van onze partnerbanken is beschikbaar op onze website en in je Raisin Online Banking omgeving.

Met onze nieuwsbrief blijf je ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen bij Raisin. Wij informeren onze klanten graag over innovatieve productkenmerken, actuele markttrends, productaanbiedingen en aantrekkelijke voorwaarden van onze partnerbanken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De specifieke vereisten voor het openen van een deposito of spaarrekeningen kunnen verschillen tussen partnerbanken. De reden hiervoor is het feit dat het land waarin een bepaalde partnerbank is gevestigd, afwijkende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen kan hebben welke het aanvraagproces beïnvloeden. De individuele veresiten van elke partnerbank vind je op de productpagina’s en de bijbehorende productinformatiebladen. Bij het openen van een spaarproduct worden de eventueel aanvullende benodigde documenten aan je overhandigd en (voor zover mogelijk) voor je gemak vooringevuld.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Dit is afhankelijk van de voorkeur van de betreffende partnerbank. Voor de meeste banken is het Nederlands recht van toepassing, maar in enkele gevallen geldt het recht van het land van herkomst van de bank. Welk recht geldt is terug te vinden in de algemene voorwaarden van de bank.

De leidende taal van de overeenkomst is altijd Engels. Raisin voegt voor het gemak een Nederlandse vertaling bij.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl