Veelgestelde vragen

Algemeen

Nee, momenteel bieden Raisin en haar partnerbanken geen jaarlijkse rentebetalingen aan. We voeren momenteel intensieve onderhandelingen met (andere) partnerbanken. Zodra er nieuwe spaarproducten voor je beschikbaar zijn, zullen wij je direct informeren op onze website en via onze nieuwsbrief.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Het maximale inlegbedrag kan per partnerbank en per spaarproduct variëren. Houd er rekening mee dat sommige partnerbanken het maximale bedrag dat kan worden gestort, beperken. Dit is gewoonlijk het maximale bedrag dat door het respectieve nationale depositogarantiestelsel wordt gedekt (gewoonlijk € 100.000). In dergelijke gevallen is het niet mogelijk dit bedrag te overschrijden, ongeacht de looptijd en het aantal deposito’s of spaarrekeningen. Precieze details vind je op de betreffende productinformatiebladen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je deposito wordt aangehouden bij de betreffende partnerbank waarmee je een depositocontract aangaat. Dit contract wordt naar je elektronische postvak in het Raisin Online Banking systeem gestuurd zodra de partnerbank de rekening heeft geopend.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De voorwaarden voor elk spaarproduct vind je in de betreffende productinformatiebladen en in de algemene voorwaarden van de betreffende partnerbanken.

Om in eerste instantie te registreren bij Raisin moet je akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Raisin GmbH en Keytrade Bank.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Deposito’s (ook wel termijndeposito’s, spaardeposito’s, of vastrentende spaarrekeningen genoemd) zijn spaarproducten waarbij een eenmalig inlegbedrag voor een vaste termijn tegen een vast rentetarief mogelijk is.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Voor een deposito zijn zowel de terugbetaling van de inleg als de rentebetalingen contractueel gegarandeerd omdat noch de inleg noch de rentebetaling(en) onderhevig zijn aan prijs- of renterisico.

Indien de deposito’s in euro worden aangehouden, is er geen wisselkoersrisico. Een wisselkoersrisico kan zich enkel voordoen indien een deposito wordt aangehouden in een andere munt dan de euro.

Het insolventierisico van de bank blijft bestaan, maar tegen dit risico word je beschermd door het respectievelijke nationale depositogarantiestelsel.

Normaal gesproken heb je vóór de vervaldatum geen toegang tot gelden die op je deposito zijn ingelegd. Raisin heeft echter ook producten beschikbaar die een vroegtijdige beëindiging zonder kosten mogelijk maken. Houd er rekening mee dat in het geval van een vroegtijdige beëindiging de rente kan worden verlaagd of geheel kan worden uitgesloten (nietig verklaard of geannuleerd).

Een ander voordeel is de gegarandeerde rente die je ontvangt op de deposito, vooral in vergelijking met een vrij opneembare spaarrekening. Voor een spaarrekening geldt een variabele rente. Voor een deposito blijft het vooraf overeengekomen rentetarief onveranderd voor de volledige looptijd.

Daarnaast profiteer je van het feit dat alle diensten van Raisin gratis zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan het openen of aanhouden van een Raisin-rekening of deposito. Bovendien dragen wij alle kosten voor internationale euro-transacties van je Raisin-rekening naar de deposito- of spaarrekening, evenals de kosten voor het (op de vervaldag) terugboeken van geld van de deposito- of spaarrekening naar de Raisin-rekening. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij het wisselen van valuta, kunnen extra kosten worden gemaakt. Meer informatie vind je in de algemene voorwaarden.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De looptijd van het door jou gekozen deposito begint zodra wij alle vereiste documenten hebben ontvangen en de partnerbank het inlegbedrag heeft ontvangen en op je depositorekening gecrediteerd.

Aangezien de documenten naar het buitenland worden verzonden, kan de opening van een deposito enkele dagen in beslag nemen. Zodra de depositorekening succesvol geopend is, wordt je hierover geïnformeerd via een bevestiging in je Online Banking omgeving. Je ontvangt een bericht per e-mail zodra je toegang hebt tot de relevante documenten.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Dit hangt volledig af van jouw voorkeur. Je kunt er uiteraard voor kiezen het deposito te verlengen onder de dan geldende voorwaarden en met het dan geldende rentetarief. Als je niets doet, loopt het deposito af en worden de inleg en rente (eventueel na inhouding van bronheffing) automatisch teruggeboekt naar je Raisin-rekening, waar je vrij over het geld kunt beschikken. Op de vervaldag en bij (terug)storting van gelden uit je deposito ontvang je van de partnerbank een overzicht van het saldo en de eindafrekening als PDF-document in het elektronische postvak in je Online Banking omgeving. Je hebt dan verschillende opties:

  • Je kunt het geld terugboeken naar je tegenrekening
  • Je opent een spaarproduct bij een andere partnerbank en gaat door met rente verdienen! Meer informatie over de deposito’s van onze partnerbanken vind je op onze website en in je Online Banking omgeving.

 

 

 

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Rentebetalingen worden op je Raisin-rekening bijgeschreven. Op de vervaldag wordt het saldo van je deposito, inclusief de rente (na aftrek van eventuele bronheffing), op je Raisin-rekening bij Keytrade Bank gestort.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Belasting

Als (fiscaal) inwoner van Nederland betaalt je altijd belasting over je spaargeld in Nederland, ongeacht in welk land dit spaargeld staat. Een aantal landen in de EU heft nog lokale bronbelasting over spaarrente opgebouwd in dat land. Je kunt deze bronbelasting verminderen (in de meeste gevallen naar 0%) door aan te tonen aan de betreffende buitenlandse bank dat je fiscaal inwoner bent van Nederland en daar ook je belasting betaalt. Hoe je dit aantoont en eventueel in het buitenland betaalde belasting kunt terugvorderen/verrekenen met je Nederlandse belasting lees je hier.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Het verzoek om je burgerservicenummer (BSN, d.w.z. het fiscaal identificatienummer) is een wettelijke vereiste van de Europese Unie (EU). Op grond van Europese richtlijnen zijn (buitenlandse) banken wettelijk verplicht het BSN en andere relevante informatie van Nederlandse belastingplichtigen jaarlijks aan de Nederlandse Belastingdienst te melden. Het BSN en andere informatie wordt door de Belastingdienst gebruikt om Nederlandse belastingbetalers te identificeren.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Nee – noch Raisin GmbH, noch Keytrade Bank houdt enige belasting in op verdiende rente. Rente-inkomsten worden verdiend bij de desbetreffende partnerbank waar je je spaargeld hebt en zijn onderworpen aan overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Nederland en het land van waar je je spaargeld hebt. Aan het einde van de looptijd ontvang je van de partnerbank documenten met alle informatie die je nodig hebt voor je belastingaangifte. Houd er rekening mee dat jij verantwoordelijk bent voor het correct indienen van je belastingaangifte in Nederland.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Ja, je krijgt een document van de partnerbank waar je je deposito aanhoudt. Het wordt automatisch naar je elektronische postvak gestuurd zonder dat je een aparte aanvraag hoeft in te dienen. Je kunt de documenten overzichtelijk en direct in het elektronische postvak bekijken, downloaden en afdrukken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Depositogarantie

De veiligheid van jouw deposito is voor ons van het grootste belang bij de keuze van onze partnerbanken. Om deze reden werken wij alleen samen met partnerbanken die deelnemer zijn in een nationaal depositogarantiestelsel in overeenstemming met de EU-regelgeving en die een volledige bankvergunning hebben gekregen van hun nationale toezichthouder.

Hoewel we met stabiele en toonaangevende banken werken, kunnen we de mogelijkheid van een bankfaillissement niet uitsluiten. In geval van insolventie zal het depositogarantiestelsel van het desbetreffende EU-land tegoeden tot maximaal € 100.000 (of het equivalent bedrag in de respectievelijke nationale valuta) per bank en per klant vergoeden. In dat geval informeert en ondersteunt Raisin tijdens het proces.

De specifieke procedure wordt geregeld door het desbetreffende nationale depositogarantiestelsel op grond van EU-richtlijn 2009/14/EG. Doorgaans wordt bij insolventie van een bank een tweede (solvabele) bank – een zogenaamde servicing bank – aangewezen om de deposito’s uit te betalen aan de spaarders die onder het depositogarantiestelsel gecompenseerd moeten worden.

De spaarder moet de terugbetaling aanvragen. De aanvraagvereisten voor de terugbetaling van deposito’s via depositogarantiestelsels verschillen echter licht van land tot land. Uiteraard zal Raisin assistentie verlenen in het voltooien van zulke aanvraag.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel van het desbetreffende land is te vinden in de productinformatiebladen, informatiebladen voor rekeninghouders en op www.raisin.nl/depositogarantie.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Ja, in de hele EU gelden dezelfde regels voor zowel binnenlandse als buitenlandse spaarders. Binnen de Europese Unie werden de minimumvereisten voor elke lidstaat geharmoniseerd door de Richtlijnen 94/19/EG, 2009/14/EG en 2014/49/EU.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

In overeenstemming de EU-richtlijn 2009/14/EG (CELEX nr. 32009L0014) hebben EU-lidstaten depositogarantiestelsels opgezet die deposito’s van spaarders beschermen, gewoonlijk met een dekking van € 100.000 (of het equivalent bedrag in de respectievelijke nationale valuta) per klant per bank. Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke regelingen is te vinden in elk productinformatieblad en informatieblad voor rekeninghouders.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De garantie op je deposito(‘s) bij onze Europese partnerbanken bedraagt € 100.000 (of het equivalent bedrag in de respectievelijke nationale valuta) per bank. In heel Europa moeten nationale depositogarantiestelsels aan dezelfde minimumvereisten voldoen (zie Richtlijn 94/19/EG, Richtlijn 2009/14/EG en Richtlijn 2014/49/EU).

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Het saldo op je Raisin-rekening bij Keytrade Bank wordt gedekt tot € 100.000 per klant door het Franse wettelijke depositogarantiestelsel, Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR). Meer informatie hierover vind je op https://www.garantiedesdepots.fr.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn overeengekomen de deposito’s van individuele spaarders te beschermen. Om deze reden, en in overeenstemming met EU-specificaties, zijn nationale depositogarantiestelsels opgezet om de deposito’s van particuliere klanten te waarborgen. Meer details zijn te vinden in de EU-Richtlijn 2009/14/EG.

In het geval van een financiële crisis en in het geval dat een bank de deposito’s van haar klanten niet (of niet op tijd) kan terugbetalen, treedt het nationale depositogarantiestelsel in werking en betaalt het deze terug. Bedragen tot € 100.000 per bank zijn daarmee voor elke klant beschermd. De lidstaten buiten het eurogebied zorgen ervoor dat de bedragen die in nationale valuta aan rekeninghouders worden betaald (jn plaats van euro), gelijkwaardig zijn aan de in EU-Richtlijn 2009/14/EG vastgestelde bedragen.

De meest recente EU-richtlijn 2014/49/EU verbetert de bescherming van rekeninghouders verder. Sinds juli 2015 wordt deze EU-richtlijn geleidelijk in alle lidstaten geïmplementeerd.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De Raisin-rekening

Je hebt te allen tijde toegang tot het geld op je Raisin-rekening, tenzij deze ingelegd zijn in een deposito bij een partnerbank. Indien je reeds de opening van een deposito hebt aangevraagd, maar wenst toegang te krijgen tot je geld, gelieve dan schriftelijk contact op te nemen met onze klantenservice.

Je kunt op elk moment het saldo van je rekening bekijken door in te loggen op het Online Banking systeem. je ziet het beschikbare saldo en de nog lopende transacties voor je spaarproduct(en) (bestemde gelden).

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De Raisin-rekening is een Belgische rekening bij Keytrade Bank, een Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank S.A. Het Belgisch recht is daarom van toepassing.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je hebt toegang tot het Online Banking systeem met je e-mailadres en persoonlijk identificatienummer (PIN). Zodra je je registratie hebt afgerond kun je inloggen en toegang krijgen tot ons aantrekkelijke aanbod spaarproducten van partnerbanken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Voor je eigen veiligheid mag je alleen een transactie doen vanaf je Raisin-rekening naar de door jou opgegeven tegenrekening. Je kunt geen transacties naar andere rekeningen uitvoeren.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

In het algemeen zijn de diensten van Raisin gratis – wij dragen de kosten voor u. Dit omvat het openen en onderhouden van je Raisin-rekening, het beheren/uitvoeren van internationale bankoverschrijvingen (in euro’s), balansbevestigingen, rekeningafschriften en ons toegewijde team van vertegenwoordigers van de klantenservice. Het openen en beheren van de depositorekeningen bij onze partnerbanken is gratis.

Als je geld naar ons overmaakt vanaf een rekening in andere valuta dan euro, moet je je informeren over valutaconversies en de kosten die je maakt bij de bank waar je je tegenrekening aanhoudt. Wij kunnen alleen betalingen in euro’s accepteren en verzenden.

Alleen in het geval van aanvullende en uitzonderlijke diensten kunnen kosten worden gemaakt. Meer informatie is te vinden in het huidige tarievenoverzicht van Keytrade Bank dat deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Ingezetenen van Nederland van ten minste 18 jaar oud en handelend voor eigen rekening kunnen een Raisin-rekening openen. We betreuren dat inwoners van de Verenigde Staten (VS), zogehete permanente inwoners alsmede houders van een Greencard, d.w.z. iedereen die beschouwd wordt als een “US Person” volgens FATCA, geen toegang hebben tot het aanbod van Raisin vanwege de zeer uitgebreide regelgeving met betrekking tot gegevensoverdracht naar de VS.

Ten slotte is het noodzakelijk dat je de algemene voorwaarden van zowel Keytrade Bank als Raisin aanvaardt.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Nee, het is niet mogelijk om een gezamenlijke rekening te openen bij Raisin. Hetzelfde geldt voor spaarproducten bij onze partnerbanken. Onze excuses voor het ongemak.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Gegevensbescherming

Wij gebruiken persoonlijke gegevens uitsluitend voor de verwerking van je aanvraag en voor de verdere uitvoering van het contract. Als je een depositorekening in het buitenland opent, geven wij jouw gegevens uitsluitend voor het openen van een rekening door aan de betreffende partnerbank. Wij selecteren onze partnerbanken zeer zorgvuldig en zien erop toe dat zij door middel van contractuele verplichtingen aan strikte gegevensbeschermingsvoorschriften voldoen.

Wij geven je gegevens ook alleen door aan derden die door ons zijn gemachtigd om technische, logistieke of andere diensten te verlenen en wissen of blokkeren je gegevens automatisch zodra de klantrelatie eindigt en de wettelijke bewaartermijn is verstreken. In dat geval is ook ons privacybeleid van toepassing.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Wij verzamelen en gebruiken gegevens met als doel onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Informatie wordt gebruikt om contracten te verwerken, onze producten te verbeteren, misbruik van onze website te voorkomen en om technische, logistieke of andere diensten te verbeteren.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De gegevens die je invoert op onze website worden opgeslagen in onze interne database. Informatie die je via e-mail of contactformulieren verstuurt, wordt ook opgeslagen om je aanvraag zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken.

Bovendien slaan we automatisch gegevens op via cookies. Cookies informeren ons zodra je webbrowser onze website opent. In de instellingen van je browser kun je de opslag van gegevens via cookies beperken. Het beperken van het gebruik van cookies kan echter tot gevolg hebben dat je niet ten volle gebruik kunt maken van de functionaliteit van onze website.

Indien je geen verdere e-mails, brieven of telefoontjes wenst te ontvangen die geen verband houden met een bestaand contract met ons, gelieve dan onze klantenservice op de hoogte te brengen via e-mail klantenservice@raisin.nl of via 020 715 9296.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Keytrade Bank, het Belgische filiaal van Arkéa Direct Bank S.A. uit Frankrijk is de kredietinstelling achter Raisin en heeft als zodanig een verplichting om de veiligheid en geheimhouding van klantgerelateerde informatie te handhaven. Keytrade Bank mag informatie over klanten enkel doorgeven waar en wanneer zij wettelijk verplicht is dit te doen of wanneer een klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met het delen van zijn of haar persoonlijke gegevens. Je kunt ermee instemmen dat je persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan partnerbanken of aan Raisin voor het openen van een nieuwe rekening.

De bescherming van persoonsgegevens met alle contractuele partners van Raisin is van vitaal belang. Daarom verbinden alle partners zich ertoe de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven om een voldoende bescherming en beveiliging van je gegevens te garanderen. Wij geven of verkopen uw gegevens niet aan derden voor reclamedoeleinden. Meer details vind je in ons privacybeleid.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Over Raisin

Ja. Houd er rekening mee dat wij geen informatiedocumenten per post versturen. Alle informatie is beschikbaar op www.raisin.nl. Je productselecties moeten online gemaakt worden. Je ontvangt dan – indien nodig – de contractuele documenten om af te drukken en te ondertekenen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Bij Raisin kun je kiezen uit aantrekkelijke spaarproducten van Europese banken – online en comfortabel vanuit huis. Zo werkt het:

  1. Open een Raisin-rekening bij Keytrade Bank via www.raisin.nl. Om de rekening succesvol te openen, dien je het registratieproces online af te ronden. Bovendien vragen wij je een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen en minstens € 0,10 over te maken naar Keytrade vanaf de tegenrekening die je hebt opgegeven tijdens de registratie. Zodra je Raisin-rekening geopend is, kun je je spaargeld overmaken naar de Raisin-rekening
  2. Vervolgens kun je in het Online Banking systeem van Raisin een spaarproduct kiezen bij een van onze partnerbanken en de eventueel benodigde documenten aanleveren. Het openen van het deposito en het overmaken van het inlegbedrag naar de partnerbank gebeurt vervolgens automatisch. Alle belangrijke documenten worden in je elektronische postvak in het Online Banking systeem geplaatst.
  3. Aan het einde van de overeengekomen looptijd zal de partnerbank het geld, incl. opgebouwde rente (na inhouding van eventuele bronbelasting), terugstorten op je Raisin-rekening. Je kunt er ook voor kiezen je deposito te verlengen, wat eenvoudig te regelen is in het Raisin Online Banking systeem.

NB: het duurt circa 5 werkdagen om de depositorekening te openen nadat we de nodige documenten samen met de inleg hebben ontvangen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Nee. We benadrukken dat Raisin op geen enkel moment adviezen zal geven met betrekking tot specifieke producten of partnerbanken. Wij kennen jouw persoonlijke en individuele vermogenspositie en de beleggingsdoelstellingen die je nastreeft niet en zijn daarom niet in staat om dergelijk advies te geven.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin ontvangt een provisie van de partnerbanken. Een deel van deze provisie wordt betaald aan Keytrade Bank. Deze commissies stellen Raisin en Keytrade Bank in staat hun diensten gratis aan jou aan te bieden en tegelijkertijd de kwaliteit van deze diensten voortdurend te verbeteren. Wij kunnen helaas geen verdere details over deze commissies openbaar te maken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De tegenrekening, de bankrekening die je tijdens de registratie hebt opgegeven, is jouw eigen betaalrekening bij een Nederlandse bank. Deze tegenrekening is de enige rekening die je kunt gebruiken in combinatie met je Raisin-rekening (zowel voor inkomende als uitgaande betalingen). Overboekingen van andere rekeningen dan de opgegeven tegenrekening worden geweigerd en automatisch na 30 dagen teruggestuurd naar de oorspronkelijke rekening.

De Raisin-rekening is een betaalrekening bij Keytrade Bank die geen rente opbrengt en die dient als je centrale transactierekening tussen je tegenrekening en spaarproducten bij Raisin’s partnerbanken. Wanneer je een spaarproduct selecteert, zullen wij je Raisin-rekening debiteren en het betreffende bedrag op het gekozen spaarproduct bijschrijven.

De spaarproducten, deposito’s en spaarrekeningen, zijn rekeningen die rente opbouwen bij een van onze partnerbanken. Voor elk gekozen spaarproduct wordt een nieuwe rekening geopend bij de betreffende partnerbank. Na het openen van het spaarproduct wordt het bedrag dat je wilt storten automatisch overgeboekt vanaf je Raisin-rekening. Op de vervaldag wordt de inleg vermeerderd met rente (eventueel na aftrek van bronbelasting) automatisch teruggeboekt naar je Raisin-rekening, waar je dan weer vrij over de gelden kunt beschikken en bijvoorbeeld een nieuw deposito kunt selecteren. Alternatief heb je de optie het deposito te verlengen. In geen geval is er sprake van automatische verlenging.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin's Online Banking

Mobiel nummer:
Je mobiele nummer kan enkel gewijzigd worden door telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice. Een actueel mobiel nummer is cruciaal om financiële transacties via de mobiele TAN (mTAN) te autoriseren.

Postadres:
je postadres kan eenvoudig worden bijgewerkt via het Online Banking systeem door onder ‘Beheer’ te klikken op ‘Mijn gegevens’ en vervolgens bij Contactgegevens op ‘Bewerken’. Houd er rekening mee dat we ook een bewijs van adres vragen. Dit kan een bankafschrift zijn, een inschrijvingsbewijs, een brief van de Belastingdienst of een factuur zoals een telefoon-, gas- of elektriciteitsrekening. Houd er rekening mee dat het document niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Je hebt ook de mogelijkheid om minimaal € 0,10 over te maken vanaf de tegenrekening die je bij je eerste registratie bij ons hebt opgegeven, naar de volgende rekening: BE75651100001851 BIC: KEYTBEBBXXX, nadat je je adresgegevens hebt bijgewerkt bij de betreffende bank waar je de tegenrekening hebt.

E-mailadres:
Je e-mailadres kan eenvoudig worden bijgewerkt via het Online Banking systeem door onder ‘Beheer’ te klikken op ‘Mijn gegevens’ en vervolgens bij Contactgegevens op ‘Bewerken’. Je kunt ook contact opnemen met onze klantenservice en hen informeren over deze wijziging. Het is in het belang van beide partijen om over de meest actuele gegevens te beschikken in het geval dat we contact moeten opnemen.

Stamgegevens:
Met “stamgegevens” worden de volgende gegevens bedoeld: voornaam (voornamen), achternaam (achternamen), meisjesnaam (meisjesnamen), geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en nationaliteit. Neem contact op met onze klantenservice als je je stamgegevens wilt wijzigen. Wij vragen je een nieuwe kopie van een ID-bewijs (paspoort of identiteitskaart) en een nieuwe referentietransactie uit te voeren. We houden je uiteraard op de hoogte van alle relevante stappen die nodig zijn.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je vindt je documenten in je elektronische postvak in het Online Banking systeem. Klik op ‘Postvak’ en vervolgens op het tabblad ‘Documenten en PIN’.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De toegang tot je Raisin Online Banking systeem kan om veiligheidsredenen automatisch worden geblokkeerd als je PIN vijf keer verkeerd wordt ingevoerd. Je kunt de toegang ook te allen tijde blokkeren door te klikken op ‘Account blokkeren’ onder ‘Beheer’. Hiervoor moet je een individueel gegenereerde mTAN invoeren. Je kunt de toegang ook blokkeren door contact op te nemen met onze klantenservice. Zij zullen ervoor zorgen dat onbevoegde toegang tot jouw account niet mogelijk is.

Neem contact op met onze klantenservice om de toegang te deblokkeren. Om veiligheidsredenen sturen wij je dan een nieuwe PIN-code. Met je nieuwe PIN kun je weer inloggen. Wij raden je aan je PIN achteraf te wijzigen. Houd er rekening mee dat je PIN-code uit 6-16 tekens moet bestaan en mag letters, cijfers en speciale tekens bevatten. Om veiligheidsredenen mag je je laatste 10 PIN’s niet opnieuw gebruiken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Neem telefonisch contact op met onze klantenservice: 020 715 9296. Wij zullen je dan voorzien van je accountgegevens.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Controleer of je je e-mailadres / gebruikers-ID en PIN correct hebt ingevoerd. Controleer ook of je niet per ongeluk Caps Lock hebt ingeschakeld.

Als je je inloggegevens vergeten bent, kunt je contact opnemen met onze klantenservice via e-mail op klantenservice@raisin.nl of telefoon op 020 715 9296.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De tegenrekening is de rekening van waaruit je de betalingen naar je Raisin-rekening en terug regelt. Normaal gesproken is dit een betaalrekening bij een andere (Nederlandse) bank.

Als je je tegenrekening wilt wijzigen, kun je dit doen in het Online Banking systeem door onder ‘Beheer’ en ‘Referentierekening wijzigen’ te selecteren. Je moet de wijziging met een mobiele TAN bevestigen.

Wij vragen ook een overschrijving van minstens € 0,10 vanaf je nieuwe tegenrekening naar de volgende rekening bij Keytrade: IBAN: BE75651100001851 BIC: KEYTBEBBXXX om de nieuwe tegenrekening te controleren. Houd er rekening mee dat de tenaamstelling van de tegenrekening exact moet overeenkomen met die op je Raisin-rekening en dat de tegenrekening een rekening bij een Nederlandse bank dient te zijn.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin gebruikt mobiele TAN’s (mTAN) om financiële transacties te autoriseren. Bij het starten van een transactie wordt een individuele mTAN gegenereerd en per sms naar je mobiele telefoon verzonden. Zorg ervoor dat je mobiele telefoon geconfigureerd is om sms-berichten te ontvangen.

Een mTAN biedt extra beveiliging omdat het fungeert als een vorm van twee-factor authenticatie in combinatie met de PIN waarmee je inlogt op het Raisin Online Banking systeem. Bij diefstal van je inloggegevens kunnen geen transacties worden uitgevoerd zonder toegang tot je mobiele telefoon.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Als je je PIN vergeet, neem dan telefonisch of schriftelijk contact op met onze klantenservice. Wij sturen dan per post een nieuwe PIN. Bezorging duurt normaal circa twee bankwerkdagen, maar kan in sommige gevallen tot een week duren. Vervolgens kun je inloggen op het Online Banking systeem met je e-mailadres en de nieuwe PIN. Wij raden je aan de PIN achteraf te wijzigen.

Houd er rekening mee dat je PIN tussen de 6 en 16 tekens moet bevatten en indien mogelijk een combinatie van letters, cijfers en symbolen moet zijn. Spaties die niet zijn ingevuld worden niet aanvaard. Om veiligheidsredenen mag je geen van je 10 laatstgebruikte PIN’s opnieuw gebruiken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Je kunt jouw PIN te allen tijde wijzigen door in te loggen op het Raisin Online Banking systeem en te klikken onder ‘Beheer’ op ‘Mijn gegevens’. In het blok Documenten en PIN kun je je PIN bewerken. De PIN moet uit 6 tot 16 tekens bestaan. Het is niet mogelijk om de laatste 10 PIN’s opnieuw te gebruiken. Je moet de nieuwe PIN met een mobiele TAN (mTAN) bevestigen.

Het beste is als je je PIN regelmatig te wijzigt. Vermijd voor je eigen veiligheid ook het gebruik van je geboortedatum, telefoonnummer, postcode of soortgelijke gegevens met herkenbare persoonlijke informatie.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De veiligheid van jouw gegevens is voor ons van het grootste belang. Daarom streven we ernaar de nieuwste beveiligingsstandaarden en technologie te gebruiken om ervoor te zorgen dat je je beschermd voelt. Onze firewall voorkomt ongeautoriseerde externe toegang tot jouw gegevens in ons systeem en ons versleutelings- en identificatiesysteem met meerdere stappen zorgt ervoor dat ongeautoriseerde personen jouw gegevens niet kunnen onderscheppen of leesbaar kunnen maken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Raisin's partnerbanken

We selecteren de partnerbanken waarmee we samenwerken zorgvuldig en we streven ernaar onze klanten de meest veilige service te bieden. We kunnen echter geen garantie geven voor de veiligheid van onze partnerbanken. Wij vestrekken je zoveel mogelijk informatie over de aangeboden depositoproducten zodat je een geïnformeerde keuze kunt maken.

Het is voor ons ook van groot belang een open dialoog te voeren en nauw contact te onderhouden met onze partnerbanken. Zij zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens en wij eisen dat zij verantwoordelijk en professioneel handelen in overeenstemming met ons privacybeleid. Wij geven je gegevens alleen aan hen door om een depositorekening te openen. Het is onze partnerbanken niet toegestaan deze informatie voor enig ander doel te gebruiken of aan derden te verkopen.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Informatie over aanbiedingen van onze partnerbanken is beschikbaar op onze website en in het Raisin Online Banking systeem.

Met onze nieuwsbrief blijf je ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen bij Raisin. Wij informeren onze klanten graag over innovatieve productkenmerken, actuele markttrends, productaanbiedingen en aantrekkelijke voorwaarden van onze partnerbanken.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

De specifieke vereisten voor het openen van een deposito of spaarrekeningen kunnen verschillen tussen partnerbanken. De reden hiervoor is het feit dat het land waarin een bepaalde partnerbank is gevestigd, verschillende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen heeft. De individuele wensen van elke partnerbank vind je op de productpagina’s en de bijbehorende productinformatiebladen. Bij het openen van een deposito worden de benodigde documenten aan jou overhandigd en (voor zover mogelijk) voor je gemak vooraf ingevuld.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Dit is afhankelijk van de voorkeur van de betreffende partnerbank. Voor de meeste banken is het recht van het land van herkomst van de bank van toepassing, maar in enkele gevallen geldt Nederlands recht. Welk recht geldt is terug te vinden in de respectieve algemene voorwaarden van de bank.

De leidende taal van de overeenkomst is altijd Engels. Raisin voegt voor het gemak een Nederlandse vertaling bij.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback!
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl