• Spaarrentes tot wel 1,50% p.j.

 • Spaar al vanaf een inleg van € 2.000

 • Kosteloos online deposito's aanvragen en beheren via één account

Home > Deposito > Depositorente

Nederlanders sparen graag. En depositorekeningen waren altijd een uitstekende optie om veilig je vermogen te laten groeien. De depositorente bij banken schommelt tegenwoordig helaas rond het nulpunt.

In het kort
 • De rente die spaarders ontvangen, wordt vooral bepaald door vraag en aanbod
 • Om verschillende economische en demografische redenen neemt de rente al decennia af
 • Momenteel wordt de rente nog verder gedrukt door het soepele beleid van de Europese Centrale Bank (ECB)
 • In andere Europese landen dreunt het ECB-beleid minder sterk door, onder andere hierom ontvang je nog een hogere rente

 

Wat is rente? En waarom is de spaarrente op deposito’s zo laag? Wat zijn de voordelen en nadelen van flexibele en vaste rente? Lees in dit artikel alles over rente!

Het begrip depositorente wordt ook gebruikt voor de rente die de ECB hanteert. Wil je hierover meer weten? Klik dan op de onderstaande infocard.

Beste spaarrentes

Wat is (deposito)rente?

Rente is een eenvoudig concept. Het is de ‘beloning’ die een bank je geeft op je deposito of spaarrekening. Banken kunnen jouw geld gebruiken als krediet. Zo lenen banken het geld uit aan bedrijven, gebruiken banken het voor investeringsprojecten of financieren banken met jouw rente hypotheken voor particulieren.

Bij deposito’s ontvang je doorgaans een hogere spaarrente bij een langere looptijd. Het geld is namelijk voor de bank meer waard, als ze er langer over kunnen beschikken. Met lange looptijden kunnen banken beter plannen en zo ook meer risico’s aangaan. Het hogere rendement dat ze hiermee behalen, zie je voor een deel terug in jouw rente.

Waarom is de actuele rente in Nederland zo laag?

De actuele spaarrente wordt door een aantal factoren bepaald. Uiteindelijk komt de rente die jou geboden wordt neer op de waarde die het spaargeld voor de bank heeft. En de waarde wordt zoals altijd bepaald door vraag en aanbod. Het beknopte antwoord is dus: jouw geld is weinig waard, omdat er veel geld op de markt is en weinig vraag is naar spaargeld.

 

De Nederlandsche Bank (DNB) benoemt de volgende vier redenen voor de lage rente:

 • Minder investeringen
 • Lagere productiviteitsgroei
 • ECB-beleid
 • Besparingen door vergrijzing

 

In 1984 ontving je nog een onvoorstelbare 12% rente op een termijndeposito van 10 jaar. Ondertussen is dit gedaald naar minder dan één procent. Er zijn zowel langetermijntrends als factoren op de korte termijn die verklaren waarom je vrijwel niks meer ontvangt van de bank. Eerst kijken we naar de langetermijntrends.

Negatieve rente
Negatieve rente

Geld maakt meer geld. Door je geld opzij te zetten ontvang je later meer. Dit principe gaat bij de meeste Nederlandse banken ondertussen nauwelijks of niet meer op. Over grote vermogens heffen sommige banken ondertussen zelfs negatieve rente. Raisin legt uit hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Lees meer
Spaarrekening
Spaarrekening

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken. Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer

Lage depositorente – langetermijntrends

Er zijn drie verschillende – maar met elkaar samenhangende – langetermijntrends waardoor de rente in de afgelopen decennia alsmaar gedaald is. 

Minder investeringen

Er hoeven minder investeringen gedaan te worden. Vroeger leunde onze economie nog sterker op de industrie. Hiervoor waren grote investeringen nodig, bijvoorbeeld om een fabriek te bouwen. Tegenwoordig wordt de economie steeds meer door de dienstensector gedomineerd. Hier zijn minder grote investeringen voor nodig.

Lagere productiviteitsgroei

De gemiddelde productiviteit van mensen stijgt minder snel. Ook dit drukt de vraag naar investeringsgeld en de consumptiegroei. Daarnaast neemt ook de bevolkingsgroei almaar af. Dit betekent minder werknemers en minder consumenten. 

Bij snelle bevolkingsgroei en productiviteitsgroei, is de economie dynamischer met meer vraag naar investeringen.

Vergrijzing leidt tot besparingen

Mensen leven steeds langer. En moeten dus steeds meer geld opzijzetten om hun pensioen zeker te stellen. Daarom gaan mensen meer sparen. Dit zorgt voor een groter aanbod aan spaargeld, en dus andermaal voor een lagere rente.

Alternatief sparen
Alternatief sparen

De rente is historisch laag. Spaarders gaan op zoek naar alternatieven. Je kunt bijvoorbeeld je hypotheek aflossen, of gaan beleggen. Raisin heeft 7 populaire alternatieven voor sparen op een rijtje gezet. Van trading met veel risico tot veilig sparen in het buitenland.

Lees meer

Lage depositorente – invloeden op de korte termijn

Er is momenteel veel geld op de markt. Dit is voornamelijk het resultaat van ECB-beleid. Zo stimuleert de ECB de economie en drukt het werkloosheidscijfers. Bedrijven kunnen eenvoudiger investeren en hun schuldenlast dragen bij lage rentes. Een nadeel hiervan kan zijn dat de inflatie op den duur omhooggaat.

Refirente

Deze herfinancieringsrente van de ECB wordt ook wel de refirente genoemd. Op het moment ligt de refirente bij 0%. Banken en andere financiële instellingen kunnen dus (vrijwel) ‘gratis’ geld lenen. 

Waarom zouden banken ervoor kiezen om meer geld uit te geven voor jouw spaargeld, als ze in één klap vele miljoenen tegen een lage of nulrente bij de ECB kunnen lenen?

Geld laten overnachten kost geld

Daarnaast kost het voor banken op het moment geld om hun geld te laten ‘overnachten’ bij de ECB. Omdat er genoeg geld in omloop is. Vroeger ontvingen banken hierop rente. Spaargeld kost de bank dus ook geld.

Euribor

Een andere belangrijke factor die meespeelt bij het bepalen van de spaarrente is de Euribor. Dit is een benchmark (referentiewaarde) voor het rentetarief dat banken aan elkaar berekenen. Als Bank A geld wil lenen van Bank B, kunnen beide banken de Euribor als referentie gebruiken voor het bepalen van de rente.

Deze interbancaire referentiewaarden hebben een looptijd tot één jaar. Op het moment gaat ook hier de rente richting het nulpunt. Ook van elkaar kunnen banken dus zeer voordelig lenen.

ETF’s
ETF’s

ETF’s zijn een eenvoudig beleggingsconcept. Ontwikkeld zodat beleggers gemakkelijk risico kunnen spreiden. Verreweg de meeste ETF’s zijn indextrackers. In de volksmond worden de begrippen door elkaar gebruikt. Maar wat is een ETF eigenlijk? Waar liggen kansen en waar moeten (beginnende) beleggers goed op letten?

Lees meer

Variabele en vaste (deposito)rente. Wat zijn de voor- en nadelen?

Op depositorekeningen ontvang je doorgaans een vaste depositorente. Op je spaarrekening een variabele rente. Wat zijn de voordelen en nadelen van vaste en variabele rente?

Een spaarrekening met een vaste rente is voordelig als je van tevoren wilt weten waar je aan toe bent. Op dag één weet je precies hoeveel je ontvangt aan het einde van de looptijd. Dit geeft je zekerheid bij het plannen voor spaardoelen.

Een mogelijk nadeel van vaste rente is de marktrente. Als de marktrente (gemiddelde rente op de markt) omhooggaat, zit je aan de rente vast voor de gehele looptijd. Dit kan ook weer een voordeel zijn, als de rente omlaaggaat. Dan kun jij tegen de hogere rente blijven doorsparen tot het einde van de looptijd.

Wat is rente op rente?

Rente op rente is het ontvangen van extra rente op je opgebouwde rente. Vooral op de lange termijn en met hoge rentepercentages kan dit een belangrijk verschil in uiteindelijk rendement opleveren.

Je rente wordt bijvoorbeeld één keer per jaar uitgekeerd. Je rekening groeit, en vanaf dag één van jaar twee begin je ook rente te ontvangen op je opgebouwde rente. Ieder jaar opnieuw. Bij de huidige lage rentepercentages, maakt dit veel minder verschil dan bij hoge rentes.

Rente bij Raisin

Rente lijkt een eenvoudig concept, maar niets is minder waar. Complexe macroeconomische factoren beïnvloeden ons dagelijks leven. Huizenprijzen schieten omhoog door de lage hypotheken en het wordt moeilijker om een pensioen op te bouwen.

Spaarders merken vooral dat sparen nauwelijks nog de moeite waard is. Vooral omdat geld ook nog eens ieder jaar minder waard wordt door inflatie, en mogelijk ook door de spaartaks. Raisin wil hier verandering in brengen.

Spaartaks
Spaartaks

Wat verandert er voor spaarders in 2021? Kun je nog steeds een Spaar BV oprichten om belasting te vermijden? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren? De spaartaks (‘vermogensrendementsheffing’) roept ieder jaar veel vragen op. Vind hier de antwoorden voor 2021.

Lees meer

Raisin werkt samen met partnerbanken uit de hele EU. Om verschillende redenen, is de vraag naar spaargeld in andere EU-landen vaak nog hoger. Via ons platform kun je spaarrekeningen afsluiten zonder onnodig papierwerk. De rente loopt bij Raisin op tot 1,50% per jaar.

Alle voordelen van Raisin:

 • Alle rekeningen in de EU en in euro
 • Altijd de zekerheid van een depositogarantiestelsel, tot € 100.000 per klant en bank
 • Volledig gratis voor spaarders, geen verborgen kosten of transactiekosten
 • Slechts eenmalig identificeren, daarna centraal bankrekeningen openen en beheren
Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer