SME Bank

LitouwenLitouwen(A)

✓ Spaar vanaf € 10.000 tot maximaal € 100.000

✓ Geheel gratis en alle rekeningen in euro

logo of SME Bank

Rentetarief

Looptijd

Valuta

Product

Rentetarief

3,60% p.j.

Looptijd

1 jaar

Valuta

EUR

Product

Deposito sparen
Deposito sparen
Open rekening
Nominaal rentetarief

3,60% p.j.

Effectief rentetarief

3,60% p.j.

Rente-op-rente

Nee

Looptijd

1 jaar

Beschikbaarheid

Einde looptijd

Rente-uitkering

Einde looptijd

Rentetype

Vast − het rentetarief staat vast voor de gehele looptijd

Verlenging

U kunt het termijndeposito verlengen met een opdracht in uw Raisin Online Banking omgeving.

Over de bank

SME Bank is een digitale bank die voortkomt uit de in 2016 opgerichte SME Finance. De bank heeft haar hoofdkantoor in Vilnius, Litouwen, en biedt financiële oplossingen voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in de Baltische staten. SME Bank richt zich met name op leasing- en factoringoplossingen, op maat gemaakte zakelijke leningen, en adviesdiensten.

Depositogarantie

Overeenkomstig EU-Richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels wordt uw spaargeld - inclusief rente die is aangegroeid maar nog niet bijgeschreven - gegarandeerd door het Litouwse wettelijke depositogarantiestelsel tot € 100.000 per rekeninghouder per bank (houd dit laatste in het achterhoofd, mocht u buiten Raisin nog tegoeden aanhouden bij de betreffende bank). Terugbetaling vindt plaats in euro. Het terugbetaalbare bedrag wordt beschikbaar gemaakt aan de rekeninghouder binnen 7 werkdagen vanaf het moment van inwerkingtreding van het depositogarantiestelsel. De garantie geldt voor alle natuurlijke personen, ongeacht of deze in Litouwen of elders wonen. Beheerder en uitvoerder van het depositogarantiestelsel is het Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ (https://www.iidraudimas.lt/en/).

Bronbelasting

Litouwen heft een standaard bronbelasting op spaarrente van 15%. Als belastingplichtige in Nederland kunt u deze belasting eenvoudig verminderen naar 10%. Hiertoe overlegt u uiterlijk 4 weken voor de vervaldatum een Litouwse woonplaatsverklaring (aangeleverd door Raisin met instructies) die niet eerder dan 6 maanden voor de vervaldatum is gedateerd. De resterende 10% bronbelasting kunt u in beginsel verrekenen met uw in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting sparen en beleggen (box 3), waardoor u per saldo geen (dubbele) belasting betaalt over spaarrente uit Litouwen. N.B.: om de buitenlandse bronbelasting te kunnen verrekenen, dient u in eerste instantie voldoende belasting te betalen in box 3. Lees meer in het Productinformatieblad.

Wat is Raisin?

Raisin geeft je toegang tot deposito- en spaarrekeningen van banken uit heel de EU – via één platform en volledig online. Raisin’s diensten zijn gratis voor jou: Raisin ontvangt een commissie op bemiddeld spaargeld van zijn partnerbanken. Er sparen al meer dan 1 miljoen Europese klanten voor meer dan € 60 miljard bij Raisin’s partnerbanken. Om te sparen bij de partnerbanken open je eerst gratis je Raisin-rekening; je persoonlijke transactierekening bij Raisin Bank. Vervolgens open en beheer je zoveel spaarproducten als gewenst vanaf één centraal account – ideaal als je je spaargeld wilt spreiden over verschillende producten, banken en landen. En in welk(e) land(en) je ook kiest te sparen, alle rekeningen en aangehouden tegoeden zijn altijd gewoon in euro. Je spaargeld wordt gedekt door wettelijke depositogarantiestelsels tot € 100.000 per rekeninghouder per bank (of een gelijkwaardig bedrag in lokale valuta).